Главная > Законодательство > ДБН В.1.2-7-2008

5. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ОСНОВНОЇ ВИМОГИ "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА" 
5.1 Загальні положення 
5.1.1 Принципів щодо підтвердження відповідності основній вимозі "пожежна безпека" дотримуються у випадках, коли до будівельних об'єктів застосовуються норми, які містять цю вимогу. 
5.1.2 Основна вимога виконується з прийнятною вірогідністю протягом економічно обґрунтованого терміну експлуатації об'єкта. 
5.1.3 Відповідність основній вимозі забезпечується взаємопов'язаними заходами, які, зокрема, стосуються: 
– планування та проектування об'єкта, будівництва об'єкта і необхідного технічного обслуговування; 
– властивостей, характеристик і використання будівельних виробів. 
5.1.4 Питання щодо вжиття заходів із нагляду за плануванням, проектуванням і будівництвом об'єктів, а також стосовно кваліфікації виконавців вирішуються центральними органами виконавчої влади, на які покладені відповідні функції технічного регулювання. 
5.1.5 У випадках, коли цей нагляд і контроль кваліфікації має пряме відношення до характеристик виробів, повинні бути сформульовані відповідні положення у контексті Технічного завдання на розроблення нормативних документів стосовно зазначених виробів. 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|
|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|