Главная > Законодательство > ДБН В.1.2-7-2008

ДОДАТОК А
(довідковий) 
ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,
НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В НОРМАХ 

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва 
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять 
ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять 
ДСТУ 3855-99* Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення 
ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробування на вогнестійкість. Загальні вимоги 
ДСТУ-Н Б А.1.1-81-2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні вимоги до будівель та споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з Тлумачними документами Директиви Ради 89/106 
Код УКНД 91.120 

Ключові слова: будівельні вироби, будівельні об'єкти, вогнестійкість, пожежа, пожежна безпека, пожежна небезпека, поширення полум'я, протипожежний захист, евакуація 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|
|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|