Главная > Законодательство > ДБН В.1.2-7-2008

6.3.1.3.2 Несучі конструкції без огороджувальних функцій (наприклад, балки, колони) 
Оцінювання вогнестійкості несучих конструкцій без огороджувальних функцій (колон, балок) за розгляду сценарію умовної пожежі проводять за таких умов: 
    експозиція/дія: стандартний температурний режим; 
    критерії експлуатаційних характеристик: несуча здатність R; 
    класифікація: R15, R30, R45, R60, R90, R120, R150, R180, R240. 
У разі оцінювання цих конструкцій за умов реальної пожежі: 
Експозиція/дія: режим реальної пожежі. 
Критерії експлуатаційних характеристик: стійкість конструкції відносно заданого часу або заданого пожежного навантаження. 
Класифікація: відповідає/не відповідає. 
6.3.1.3.3 Несучі конструкції з функцією протипожежних перешкод (наприклад, стіни, перекриття, покриття (дахи), зокрема ті, що мають засклення) 
Ці конструкції оцінюють за таких умов: 
Експозиція/дія: 
а) стандартний температурний режим; 
б) удар, що імітує руйнування інших частин конструкцій у разі пожежі (тільки для певних видів стін; встановлюється випробуванням або розрахунком). 
Критерії експлуатаційних характеристик (комбінації прийнятих класифікацій): 
– несуча здатність, цілісність і теплоізолювальна здатність REI; 
– несуча здатність і цілісність RE; 
– несуча здатність R; 
– несуча здатність, цілісність і теплоізолювальна здатність за наявності удару REI – M; 
– для засклених частин можна також використовувати критерій випромінювання W. 
Класифікація: 
– RE 30; RE 60; RE 90; RE 120; RE 150; RE 180; RE 240; 
– REI 15; REI 30; REI 45; REI 60; REI 90; REI 120; REI 150; REI 180; REI 240; 
– REІ-M 30; REІ-M 60; REІ-M 90; REІ-M 120; REІ-M 150; REІ-M 180; REІ-M 240. 
6.3.1.3.4 Вироби і системи для захисту конструкцій або частин об'єкта 
У цьому розділі встановлені особливі вимоги для оцінювання внеску вогнезахисних покриттів та облицювань до вогнестійкості частин об'єкта, наприклад, стін, перекриттів, покриттів, балок, колон. 
а) підвісні стелі 
 Експозиція/дія: 
– стандартний температурний режим (знизу підвісної стелі); 
– вплив поодинокого предмета, що горить (цей вплив знизу використовується тільки за особливих обставин і не є обов'язковим для всіх підвісних стель). 
Критерії експлуатаційних характеристик: 
– у стандартному режимі для всієї конструкції: 
    w несуча здатність; 
    w цілісність; 
    w теплоізолювальна здатність; 
– під впливом поодинокого предмета, що горить, стійкість компонентів підвісної стелі. 
Класифікація: чинна тільки для комбінації елемента конструкції з підвісною стелею; 
б) вогнезахисні покриття, облицювання та екрани 
Ці вироби і системи використовуються для протипожежного захисту несучих елементів і конструкцій з метою збільшення тривалості збереження їх несучої здатності в разі пожежі. Вогнезахисні покриття можна характеризувати з точки зору властивостей матеріалів (теплопровідності, температуропровідності, цілісності, здатності до зчеплення тощо) в діапазоні високих температур для визначення несучої здатності захищених елементів (розрахунковим методом та/або екстраполяцією або інтерполяцією результатів випробування). 
Експозиція/дія: стандартний температурний режим (див. також 5.2.2 для виробів, які починають виконувати свою функцію тільки під впливом теплового потоку від вогню). 
Критерії експлуатаційних характеристик: такі самі, як і для незахищених несучих конструкцій, наведених в 6.3.1.3.2 і 6.3.1.3.3. 
Класифікація: така ж сама, як і для незахищених несучих конструкцій, наведених в 6.3.1.3.2 і 6.3.1.3.3. 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|
|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|