Главная > Законодательство > ДБН В.1.2-7-2008

6.3    Положення, що стосуються будівельних виробів 
6.3.1  Будівельні  вироби  і  відповідні  характеристики, яких  може  стосуватись  основна  вимога 
З метою підготовки технічних завдань на розроблення нормативних документів категорії В нижче наведено перелік характеристик окремих виробів або груп виробів, які сприяють здатності будівельного об'єкта в цілому або його окремих частин задовольняти основну вимогу. Наведений перелік не є вичерпним. 
Через взаємозалежність положень основної вимоги, визначених в 3.1, один і той же виріб може підпадати під дію більше як одного з цих положень. Це може вплинути на рівень вимог до експлуатаційних характеристик виробу на конкретному будівельному об'єкті через різні сценарії пожежі, яких стосуються положення основної вимоги. Необхідно також враховувати взаємозв'язок різних характеристик. 
6.3.1.1 Вироби, на які поширюються вимоги щодо характеристик "реакція на вогонь" 
Для оцінювання характеристик виробів "реакція на вогонь" необхідно розробити узгоджене рішення, згідно з яким можуть проводитись повномасштабні чи маломасштабні випробування, що мають корелювати з відповідними сценаріями реальних пожеж. 
Вироби повинні розглядатись з урахуванням умов їх експлуатації. 
Прийнято, що відповідними критеріями експлуатаційних характеристик є: горючість, займистість, швидкість тепловиділення, швидкість поширення полум'я, швидкість димоутворення, токсичність газів, палаючі краплини/частки та/або їх комбінація. 
Вироби можуть бути однорідними (гомогенними) матеріалами, композитами або збірними, наприклад: 
– вироби для стін, стель і підлог, у тому числі покриття їх поверхні; 
– будівельні конструкції; 
– вироби, які входять до складу будівельних конструкцій; 
– компоненти труб і повітропроводів (у тому числі їх зовнішня ізоляція); 
– вироби для фасадів/зовнішніх стін (у тому числі шари ізоляції тощо). 
6.3.1.2 Вироби для покриттів (дахів), до яких висуваються вимоги пожежної безпеки 
6.3.1.2.1 Покриття (дахи), що зазнають впливу вогню зсередини: 
а) для покриттів (дахів), до яких висуваються вимоги з вогнестійкості в умовах повністю розвиненої пожежі знизу, див. 6.3.1.3.3; 
б) для оцінювання поведінки експлуатаційних характеристик покриттів (дахів), які зазнають впливу поодинокого предмета, що горить під покриттям (див. 3.2), слід враховувати таке: 
– руйнування покриття (даху); 
– проникнення вогню крізь покриття (дах) і загоряння поверхні покриття (даху); 
– поширення вогню знизу та всередині покриття (даху); 
– палаючі краплини/частки в зонах, віддалених від джерела запалювання. 
6.3.1.2.2 Покриття (дахи), що зазнають впливу вогню ззовні 
Для оцінювання поведінки покриттів (дахів) (у тому числі шарів теплоізоляції, пароізоляції, підкладок тощо) і вікон верхнього світла необхідно проводити випробування з метою: 
– визначення впливу моделі падаючого предмета, що горить, на покриття (дах) без вітру; 
– визначення впливу вітру на покриття (дах) і вікна верхнього світла, які загорілись від моделі падаючого предмета, що горить (з тепловим випромінюванням). 
Критерії експлуатаційних характеристик повинні містити обмеження щодо: 
– проникнення вогню всередину будівлі крізь покриття (дах) або вікно верхнього світла; 
– поширення вогню по зовнішній поверхні або всередині композиції покрівлі; 
– утворення палаючих краплин / часток. 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|
|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|