Главная > Законодательство > ДБН В.1.2-7-2008

6.2.6  Безпека  пожежно-рятувальних  підрозділів  
6.2.6.1 Формулювання принципів 
Окрім забезпечення несучої здатності (див. 6.2.2), обмеження поширення вогню і диму (див. 6.2.3 і 6.2.4) та евакуації людей (див. 6.2.7), необхідні додаткові заходи, спрямовані на: 
– забезпечення можливості виконання рятувальних робіт; 
– забезпечення ефективного пожежогасіння всередині та ззовні об'єкта; 
– надання можливості пожежно-рятувальним підрозділам діяти з прийнятним рівнем безпеки і безпечно залишити об'єкт. 
Це може бути забезпечено: 
– доступом/місцем для протипожежної техніки ззовні/всередині будівлі; 
– протипожежним водопостачанням; 
– обладнанням пожежними кран-комплектами (пожежними гідрантами); 
– улаштуванням пожежних магістралей (водозаповнених або сухотрубів) в будівлі для подавання вогнегасної речовини вгору та/або вниз з випускними відводами і, де потрібно, із вводами для піни, призначеної для пожежогасіння; 
– плануванням поверхів; 
– шахтами системи протидимного захисту; 
– застосуванням сходів та сходових кліток, призначених для евакуації людей та зовнішніх пожежних драбин ; 
– влаштуванням ліфтів для транспортування пожежних підрозділів; 
– виділенням шляхів евакуації протипожежними перешкодами; 
– влаштуванням систем димо- і тепловидалення; 
– влаштуванням систем підпору повітря; 
– влаштуванням установки аварійного енергозабезпечення для систем протипожежного захисту; 
– влаштуванням установок аварійного освітлення; 
– контролем комунальних систем (газ, електрика, вода тощо) та активних систем пожежної безпеки; 
– використанням вимикачів/засувок для відключення комунальних систем; 
– влаштуванням систем аварійного зв'язку; 
– використанням систем вогнезахисту для електричних кабелів (в тому числі кабелів із власною вогнестійкістю); 
– маркуванням небезпечних речовин; 
– використанням знаків безпеки. 
6.2.6.2 Частини об'єктів, яких стосуються ці вимоги: 
а) системи протипожежного захисту для електричних кабелів; 
б) установки аварійного енергозабезпечення для протипожежного обладнання; 
в) установки водопостачання для протипожежного обладнання(див. 6.2.5.2 в), 12); 
г) системи димо– та тепловидалення (див. 6.2.3.3.2 г), 10); 
д) системи підпору повітря (див. 6.2.3.4.2 г); 
е) системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (див. 6.2.5.2 в), 7); 
ж) установки аварійного освітлення (див. 6.2.5.2 в), 8); 
к) пожежні кран-комплекти (пожежні гідранти). 
Пожежні кран-комплекти (пожежні гідранти) призначені для забезпечення з'єднання з водною магістраллю протипожежного обладнання (наприклад, напірного рукава) пожежно-рятувальних підрозділів для того, щоб наповнити резервуари та/або напірні рукави з пожежними стволами; 
л) обладнання ліфтів для транспортування пожежних підрозділів. 
Ліфти для транспортування пожежно-рятувальних підрозділів встановлюють на об'єкті для забезпечення швидкого і достатньо безпечного пересування пожежників і їх обладнання на верхні і нижні поверхи з метою збереження сил для важкої і тривалої роботи з пожежогасіння/рятування. 
Такий ліфт може також використовуватись людьми, які перебувають на об'єкті, в нормальних умовах, але в разі пожежі керування ліфтом передається пожежникам, які використовують вмикач пожежного ліфта, що зазвичай розташований у кабіні ліфта, доступного тільки для пожежників. Вхід до ліфта може розташовуватись у захищеному коридорі (або бути забезпеченим через повітряну зону), щоб мінімізувати можливість проникнення диму і вогню в його кабіну та/або ліфтову шахту. Швидкість такого ліфта має бути достатньою для досягнення будь-якого поверху об'єкта протягом дуже короткого проміжку часу (наприклад, 1 хв). 
Іншим призначенням ліфта для транспортування пожежних підрозділів може бути евакуація недієздатних осіб у разі виникнення загрози пожежі. 
Ліфт для транспортування пожежних підрозділів повинен розташовуватись біля сходової клітки, яка має огороджувальні конструкції з нормованою межею вогнестійкості, щоб у разі виходу цього ліфта з ладу пожежні підрозділи могли скористуватись такою сходовою кліткою. Ліфт для транспортування пожежних підрозділів та сходову клітку слід розмістити в окремих шахтах, які сполучаються між собою коридором, що відокремлений від інших приміщень протипожежними стінами (перегородками). 
Експозиція/дія: 
– підвищена температура; 
– задане навантаження; 
– пошкодження водою електрообладнання (внаслідок гасіння пожежі). 
Експлуатаційні характеристики: 
– забезпечення безпечних і надійних засобів транспортування пожежно-рятувальних підрозділів ліфтом на об'єкті в разі пожежі; 
– здатність виконувати свої функції в разі виходу з ладу основного джерела живлення; 
м) система аварійного зв'язку 
Система аварійного зв'язку може встановлюватись на будівельному об'єкті для забезпечення передавання інформації в межах об'єкта пожежно-рятувальному підрозділу, службовому персоналу будівлі або особам, які підготовлені до виконання відповідних дій у разі виникнення загрози пожежі. 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|
|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|