Главная > Законодательство > ДБН В.1.2-7-2008

6.2.4  Обмеження  поширення  вогню  на  сусідні  будівельні  об'єкти 
6.2.4.1 Формулювання принципів 
Обмеження поширення вогню на сусідні будівельні об'єкти необхідне для: 
– забезпечення безпеки людей на інших будівельних об'єктах, що розташовані поруч і на деякій відстані від того об'єкта, що горить; 
– запобігання великій пожежі і її наслідкам, наприклад, втраті життєво важливих об'єктів, таких як лікарні, обладнання систем зв'язку (комунікацій), втраті ресурсів та широкомасштабному руйнуванню житла й обладнання житлового господарства; 
– надання можливості пожежно-рятувальному підрозділу локалізувати пожежу (випромінювання від великих пожеж може перешкоджати доступу пожежно-рятувального підрозділу). 
Наразі розглядаються такі дві ситуації: 
– поширення вогню між повністю розділеними будівельними об'єктами, як, наприклад, для будівель, розташованих одна навпроти одної через дорогу; 
– поширення вогню між різними будівельними об'єктами, об'єднаними разом, але між якими є протипожежна стіна. 
Обмеження поширення вогню на сусідні будівельні об'єкти може досягатись шляхом: 
– обмеження випромінювання, що досягається встановленням і виконанням вимог щодо: 
    w відстані між будівельними об'єктами; 
    w розмірів незахищених поверхонь, таких як вікна; 
    w характеристик матеріалів для фасадів за показниками "реакції на вогонь"; 
    w вогнестійкості засклених та незасклених частин фасадів; 
    w засобів активного захисту, таких як застосування систем водяного пожежогасіння; 
– обмеження загоряння і поширення вогню по зовнішній поверхні покрівлі, включаючи вікна верхнього світла; 
– обмеження проникнення вогню всередину будівлі; 
– обмеження загоряння поверхні покриття даху під дією вогню знизу; 
– забезпечення функцій протипожежних перешкод покриття або його частини під впливом повністю розвиненої пожежі знизу; 
– використання протипожежних стін, до яких, крім вогнестійкості, можуть висуватись вимоги до таких характеристик, як стійкість до удару. 
6.2.4.2 Частини об'єктів, яких стосуються ці вимоги: 
а) протипожежні перешкоди: 
– протипожежні стіни; 
– зовнішні стіни і фасади (див. 6.2.3.4.2 б); 
– дахові покриття, в тому числі вікна верхнього світла; 
б) автоматичні системи водяного пожежогасіння (див. 6.2.2.6). 
6.2.5  Евакуація  людей 
6.2.5.1 Формулювання принципу 
Необхідно забезпечити засоби евакуації людей на будівельному об'єкті та засоби доступу пожежно-рятувальних підрозділів для того, щоб: 
– дати можливість людям із будь-якого місця в межах будівельного об'єкта евакуюватись у безпечне місце; 
– дати можливість доступу до будівельного об'єкта пожежно-рятувальним підрозділам, проведення пошуку і виходу з об'єкта. 
У разі пожежі безпека людей під час евакуації може бути забезпечена: 
– плануванням і прокладанням шляхів евакуації для безпечної евакуації людей у безпечне місце; 
– відокремленням шляхів евакуації за допомогою протипожежних і протидимних перешкод; 
– заходами щодо обмеження поширення диму; 
– обмеженням утворення вогню і диму від оздоблення стін і стель та покриттів підлог на шляхах евакуації. 
Додатково до заходів, наведених в 6.2.2 і 6.2.3, можуть вживатися такі заходи залежно від об'єкта, його призначення і кількості людей, які в ньому перебувають: 
a) встановлення систем пожежної сигналізації та систем оповіщення про пожежу; 
б) проектування і прокладання шляхів евакуації та евакуаційних виходів у кількості відповідно до кількості людей та їх здатності пересуватись; 
в) облаштування шляхів евакуації, яке може включати: 
– аварійне освітлення; 
– позначення евакуаційних виходів; 
– установки аварійного енергозабезпечення для протипожежного обладнання; 
– пристрої безпеки, що встановлюються на дверях (аварійні затвори тощо); 
– системи керування в разі аварійної ситуації; 
г) забезпечення системами підпору повітря та іншими засобами обмеження задимлення; 
д) влаштування безпечних місць порятунку всередині та/або ззовні будівельного об'єкта; 
е) забезпечення доступу пожежно-рятувальних підрозділів: 
– доступ до будівельного об'єкта; 
– доступ для аварійного транспорту та транспорту пожежно-рятувальних підрозділів; 
– встановлення ліфтів для транспортування пожежних підрозділів; 
ж) аварійні системи зв'язку в межах будівельного об'єкта: 
– установки аварійної сигналізації/попередження про пожежу; 
– установки аварійного зв'язку (також для пожежно-рятувального підрозділу); 
– засоби, що використовуються мешканцями або пожежно-рятувальними підрозділами (для гасіння пожежі на початковій стадії); 
к) пожежні кран-комплекти. 
6.2.5.2 Частини об'єктів, яких стосуються ці вимоги: 
а) поверхні, що зазнають впливу: 
– стіни/стелі; 
– перекриття, підлоги; 
– системи протипожежного захисту для електричних кабелів (у тому числі кабелів з власною вогнестійкістю); 
б) частини об'єктів (з функцією протипожежних перешкод): 
– стіни і перегородки; 
– стелі (у тому числі підвісні стелі); 
– перекриття; 
в) системи: 
1) системи ручної пожежної сигналізації (див. 6.2.3.3.2 г), 8); 
2) автоматичні системи пожежної сигналізації (див. 6.2.3.3.2 г), 9); 
3) системи димо– та тепловидалення (див. 6.2.3.3.2 г), 10); 
4) системи підпору повітря (див. 6.2.3.4.2 г); 
5) установки виявлення горючих газів (див. 6.2.3.2.4); 
6) системи оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей. 
Систему оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей встановлюють на об'єкті для того, щоб зробити можливим включення звукового та/або візуального сигналу для попередження мешканців або персоналу про виникнення аварійної ситуації і про необхідність розпочати евакуацію. 
Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища. 
Критерії експлуатаційних характеристик: здатність включати вручну або автоматично візуальні чи звукові сигнали попередження людей, які перебувають на об'єкті. Ці системи повинні виконувати свої функції протягом мінімального визначеного часу (в годинах) в разі виходу з ладу основного джерела живлення; 
7) пульти централізованого пожежного спостереження 
Пульт призначений для автоматичного передавання сигналу оповіщення про пожежу в межах об'єкта та з об'єкта до пожежно-рятувальних підрозділів або на контрольний пункт пожежного спостереження; 
8) обладнання аварійного освітлення 
Це обладнання призначене для швидкого автоматичного вмикання і забезпечення освітлення протягом необхідного проміжку часу в заданій зоні в разі виходу з ладу штатного джерела живлення для звичайного освітлення. 
Обладнання призначене для забезпечення: 
– можливості безпечного і ефективного використання засобів евакуації; 
– можливості безпечного закінчення робіт на особливо небезпечних робочих місцях; 
– можливості ефективного проведення аварійних робіт у відповідних місцях на об'єкті. 
Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища. 
Критерії експлуатаційних характеристик: здатність забезпечити достатній рівень освітлення в разі виходу з ладу основного джерела живлення для безпечної евакуації людей або для інших цілей; 
9) встановлення знаків евакуаційного виходу (знаки безпеки) 
Знаки аварійного виходу встановлюються на об'єкті для того, щоб показати людям місця розташування виходів, що мають використовуватись для евакуації в разі аварії (пожежі), та передбачених шляхів руху з кожної точки об'єкта до виходів (наприклад, знаків, що вказують напрямок) (в тому числі, "не використовувати в разі пожежі"). 
Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища, стійкість до удару. 
Критерії експлуатаційних характеристик: здатність надавати чіткі, легкі для сприйняття і добре видимі вказівки, що стосуються шляхів евакуації і евакуаційних виходів для людей; 
10) пожежні кран-комплекти (див. 6.2.3.3.2 г), 1); 
11) аварійне джерело живлення систем, яке обслуговує системи протипожежного захисту 
Це обладнання призначене для швидкого автоматичного вмикання і забезпечення протягом необхідного проміжку часу електроживлення протипожежного обладнання в разі виходу з ладу штатного джерела живлення або ушкодження елементів системи, призначеної для подавання, розподілення чи контролю живлення для цього обладнання. Протипожежне обладнання інколи включає власні аварійні джерела живлення; 
12) протипожежне водопостачання 
Протипожежне водопостачання призначено для забезпечення прийнятного і надійного водопостачання (що інколи включає відповідне джерело води) для пожежно-рятувального підрозділу та для ефективної роботи стаціонарних систем пожежогасіння. 
Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища відповідно до призначення. 
Критерії експлуатаційних характеристик: 
– необхідна витрата води (м3/год); 
– тиск (бар); 
– тривалість безперервного подавання (год). 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|
|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|