Главная > Законодательство > ДБН В.1.2-7-2008

Система забезпечення надійності та
безпеки будівельних об'єктів

Основні вимоги до будівель і споруд
Пожежна безпека
ДБН В.1.2-7-2008

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
1.1 Ці норми установлюють основні положення основної вимоги до виробів, будівель і споруд щодо забезпечення пожежної безпеки, визначеної у "Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд" (далі – Технічний регламент), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764. 
1.2 Положення цих норм використовуються при створенні технічних завдань на розробку будівельних норм та регламентних технічних умов. 
1.3 Ці норми є основою для оцінювання будівельних виробів у випадках: 
– коли виробник не застосовує чинних нормативних документів, або застосовує їх лише частково; 
– за відсутності керівних документів, які можуть бути застосовані для розроблення технічного свідоцтва. 
1.4 Згідно з Технічним регламентом ці норми розроблені з урахуванням положень тлумачних документів основних вимог до будівель і споруд Директиви Ради 89/106 від 21 грудня 1988 р. щодо зближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів. 
1.5 Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих нормах, наведені в додатку А. 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 
У цих нормах застосовані терміни та визначення згідно з ДСТУ-Н Б А.1.1-81, ДСТУ 2272, ДСТУ 2273, ДСТУ3855, ДСТУ Б В.1.1-4, ДБН В.1.1-7. 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|
|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|