Главная > Законодательство > Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

2. Нормативні посилання

1. Закон України "Про освіту" ( 1060-12 ).
2. Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ).
3. НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні ( z0219-95 ), затверджені наказом УДПО МВС України від 14.06.95, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.07.95 за N 219/755.
4. НАПБ В.01.008-76/930 "Правила пожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии для организаций кинопроката. ППБО-124-76*", затверджені наказом Держкіно СРСР від 12.07.76 N 329.
5. НАПБ В.01.047-95/930 Правила пожежної безпеки для закладів, підприємств та організацій культури, затверджені наказом Міністерства культури України та УДПО МВС України 07.06.95 N 308/33 ( z0184-95 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.06.95 за N 184/720.
6. НАПБ Б.02.005-94 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом МВС України від 17.11.94 N 628 ( z0308-94 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції 22.12.94 за N 308/518.
7. НАПБ Б.07.001-94 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації, затверджений наказом МВС України від 17.11.94 N 628 ( z0307-94 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.94 за N 307/517.
8. НАПБ Б.02.013-97 Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативних актів з питань пожежної безпеки, затверджене наказом МВС України від 04.12.96 N 833 ( z0068-97 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06.03.97 за N 68/1872.
9. НАПБ Б.02.004-94 Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МВС України від 27.09.94 N 521 ( z0248-94 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.10.94 за N 248/458.
10. НАПБ Б.02.003-94 Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МВС України від 27.09.94 N 521 ( z0249-94 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції 13.10.94 за N 249/459.
11. ДНАОП 0.00-4-03-98 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України 10.08.93 N 623 ( 623-93-п ) із змінами і доповненнями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 17.06.98 N 923 ( 923-98-п ).
12. ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533.
13. ДНАОП 9.2.30-1.06-98 "Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів", затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16 листопада 1998 року N 222.
( Пункт 13 в редакції Наказу Міносвіти N 64/12 ( z0177-99 ) від 12.03.99 )
14. ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 N 104 із змінами та доповненнями, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 11.07.97 N 183.
15. НАОП 1.1.23-1.04-84 Правила пожежної безпеки у газовій промисловості (ППБВ-85), затверджені наказом Мінгазпрому СРСР від 12.09.84.
16. НАОП 9.2.10-1.01-89 Правила безпечної роботи з хімічними речовинами у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, на підприємствах і в установах системи Держосвіти СРСР, затверджені наказом Держосвіти СРСР від 13.10.89.
17. Державні будівельні норми ДБН В.2.2.3-97. Будинки та споруди навчальних закладів, затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96 N 117.
18. ГОСТ 12.1.114-82 ССБТ. Техника пожарная. Обозначения условные графические.
19. ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
20. ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.
21. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка.
22. ГОСТ 12.1.004-91 ССБП. Пожарная безопасность. Общие требования.
23. СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы", затверджені постановою Держбуду СРСР від 17.12.85 N 232.
24. ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности", затверджені МВС СРСР 27.02.86.
25. Правила влаштування електроустановок (ПУЕ). Затверджені з доповненнями згідно з наказом Міненергетики і електрифікації України 20.02.97 N 18.
26. Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 30.11.93 N 429 ( z0178-93 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.12.93 за N 178.

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|
|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|