Главная > Законодательство > ДСТУ ISO 6309:2007

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
ISO 3461 Graphic symbols — General principles for presentation ISO 3864 Safety colours and safety sings ISO 4196 Graphical symbols — Use of arrows
ISO 6790 Equipment for fire protection and fire-fighting — Graphical symbols for fire protection plans — Specification.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
ISO 3461 Графічні символи. Загальні принципи представлення
ISO 3864 Кольори безпеки і знаки безпеки
ISO 4196 Графічні символи. Використання стрілок
ISO 6790 Обладнання для протипожежного захисту і пожежогасіння. Графічні символи для планів протипожежного захисту. Технічні вимоги.

3. ЗНАКИ БЕЗПЕКИ
Ці знаки наведено в табличній формі відповідно до класифікації, поданої в сфері застосування (розділ 1). У кожній таблиці в графі «Значення» тексту дужках вказано двома мовами: англійською та французькою.
Форма і колір знаків безпеки відповідають технічним вимогам ISO 3461, ISO 3864 та ISO 4196.

Національна примітка
Згідно з ДСТУ ISO 639-94. Коди назв мов (ISO 639:1988, IDT)
«en» — код англійської мови;
«fr» — код французької мови.

3.1 Засоби оповіщування про пожежу і засоби ручного керування


№ з/п

Знак

Значення

Форма і кольори

Примітка

1

Пристрій ручного вмикання
(en: Manual activating device
fr: Commande manuelle)

Квадратний знак
Фон: червоний
Символ: білий

Призначається для позначення ручного пожежного сповіщувача або пристрою ручного керування системи протипожежного захисту (напр., стаціонарної системи пожежогасіння)

2

Звуковий сповіщувач
(en: Alarm sounder fr: Avertisseur sonore)

Квадратний або прямокутний знак
Фон: червоний
Символ: білий

Треба використовувати окремо або разом із знаком № 1, якщо пожежний сповіщувач вмикає звуковий сигнал тривоги, який одразу сприймається людьми, що перебувають у приміщеннях

3

Телефон, що його використовують у разі надзвичайної ситуації
(en: Telephone to be used in emergency
fr: Telehone a utiliser en cas d'urgence)

Квадратний або прямокутний знак
Фон: червоний
Символ: білий

Знак позначає або вказує місце розташування телефона, придатного оповіщувати в разі пожежі

|1|2|3|4|5|