Главная > Законодательство > ДСТУ ISO 6309:2007

ДСТУ ISO 6309:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ  ЗАХИСТ

Знаки безпеки

Форма та колір

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
Знаки безопасности
Форма и цвет
FIRE PROTECTION
Safety signs
Shape and color
Чинний від 2007-10-01


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює знаки безпеки, використовуваних у сфері протипожежного захисту та пожежогасіння. Вимоги цього стандарту застосовні у всіх випадках коли необхідно або бажано надати загальнодоступну інформацію про місця розташування і (або) характер:
a) засобів оповіщування про пожежу і засобів ручного керування;
b) шляхів евакуації;
c) засобів пожежогасіння;
d) засобів запобігання поширенню пожежі;
е) зон або матеріалів особливого пожежного ризику.
Цей стандарт не стосується графічних символів, використовуваних на планах чи картах, які входять до сфери дії ISO 6790.

|1|2|3|4|5|