Главная > Законодательство > Нормы пожежної безпеки для пасажирських вагонів

7. Вимоги до системи електрообладнання

7.1. Загальні вимоги

7.1.1. Електрообладнання вагона повинно відповідати вимогам:
щодо апаратів електричних – ДСТУ 2773 (ГОСТ 9219);
щодо електричних машин - ГОСТ 2582  і  ГОСТ 183;
щодо безпеки - ГОСТ 12.1.004,  ГОСТ 12.1.007.
Допускається застосування електрообладнання за іншими ГОСТ, ОСТ, ТУ, ДСТУ або стандартами інших країн за погодженням із замовником у встановленому порядку. При цьому показники, які впливають на їхню пожежну безпеку, повинні бути не нижче аналогічних показників вітчизняного електрообладнання, що підтверджується сертифікатом відповідності. Електрообладнання повинно відповідати технічній документації і принциповій електричній схемі. Зміни в електрообладнанні та в електричній схемі допускаються тільки після зміни технічної документації у встановленому порядку і погодження із замовником. Не модернізовані пасажирські вагони експлуатуються згідно з діючою на них документацією.

7.1.2. Конструкції апаратів, вузлів і електропроводок повинні виключати під час експлуатації вагона зниження опору ізоляції елементів електрообладнання напругою до 1000 В нижче значень норм, наведених в додатку 3.

7.1.3. Опір ізоляції електрообладнання номінальною напругою 3000 В постійного або однофазного змінного струму, яке зібране в одному каркасі, блоці або шухляді, в холодному стані повинен бути не менше ніж 5 МОм за нормальних кліматичних умов.

7.1.4. Усе електрообладнання напругою вище 110 В постійного струму і вище 42 В змінного струму повинно мати надійне заземлення на корпус (кузов) вагона. На кожен візок  встановлюються дві перемички між кузовом вагона і рамою  візка  і дві перемички між рамою візка і буксами. Перетин перемичок визначається шляхом розрахунку, але за умовами механічної міцності повинен становити для кожної перемички не менше ніж 12,5 мм2 (сумарно 25 мм2). Опір кожного контакту захисного заземлення повинен бути не більше ніж  0,1 Ом.

7.1.5. Ящик із високовольтною комутаційною апаратурою повинен бути розміщений під вагоном на рамі. Ящик повинен мати замок під спеціальний ключ, що використовується для міжвагонних електричних високовольтних з’єднань, і мати ущільнення від проникання всередину ящика вологи, пилу і бруду (ступінь захисту ІР65 за ГОСТ 14254), а також пристрій у днищі для стікання конденсованої вологи.

7.1.6. Усі апарати і вузли високовольтного електрообладнання (нагрівальні елементи печей і калорифери, реле, блокування, проводи тощо) повинні забезпечувати нормальну роботу при коливаннях напруги від 2200 до 4000 В постійного струму і від 2200 до 3600 В змінного струму.

7.1.7. Електрообладнання вагона не повинно пошкоджуватися під дією комутаційних, індуктивних перенапруг і при різких коливаннях напруги в межах, встановлених технічними умовами.

7.1.8. Кріплення електричних контактних з’єднань повинні мати пристрої, що запобігають самовідгвинчуванню.

7.1.9. Електрообладнання повинно мати селективний захист ланцюгів споживачів від коротких замикань і перевантажень. Захист електричних ланцюгів напругою до 1000 В повинен бути виконаний автоматичними вимикачами або запобіжниками з  плавкими вставками.

У низьковольтних ланцюгах постійного струму двохпровідної ізольованої системи захист повинен здійснюватись як в плюсовій, так і в мінусовій шинах (проводах). Номінальний струм запобіжника не повинен бути більше допустимого струму проводів і кабелів, що захищаються.

7.1.10. Низьковольтне (до 1000 В) устаткування постійного струму в нормальному режимі повинно бути виконане по двохпровідній системі,  ізольоване від корпуса вагона і мати сигналізацію про зниження опору ізоляції.

7.1.11. Ніші всіх розподільчих щитів і пускорегулювальної апаратури повинні бути ізольовані від горючих матеріалів конструкції металевим листом, накладеним на негорючий або важкогорючий теплоізоляційний матеріал  товщиною не менше ніж 5 мм.
Якщо в конструкції ніші застосовується важкогорючий матеріал, допускається виконувати захист металевим листом, накладеним на негорючий теплоізоляційний матеріал товщиною 0,8-1 мм.
Конструкція ніші розподільчих щитів і пускорегулювальної апаратури повинна дозволяти легко проводити огляд, ремонт і перевірку стану електрообладнання та запобігати поширенню полум’я по вагону у випадку його виникнення в щиті.

7.1.12. Конструкції з горючих матеріалів, на яких розташовуються електронагрівальні прилади (наприклад, електропечі для опалення), повинні бути ізольовані металевим листом товщиною не менше ніж 0,5 мм по негорючому  теплоізоляційному матеріалу товщиною 5 мм. При цьому відстань від верхнього краю електронагрівального приладу до краю ізоляції повинна бути не менше ніж 50 мм. Для світильників з лампами розжарювання товщина ізоляції повинна бути не менше ніж 2,8 мм; допускається не встановлювати металевий лист.

7.1.13. Температура на поверхні зовнішніх кожухів електронагрівальних приладів     (електропечей для опалення) не       повинна перевищувати 60 оС. Температура на поверхні всіх елементів електрообладнання і захисних поверхонь повинна мати значення, що виключають можливість займання найближче розташованих елементів і конструкцій.

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|