Главная > Законодательство > Нормы пожежної безпеки для пасажирських вагонів

5. Вимоги до систем опалення і водопостачання

5.1. У разі застосування в конструкціях огорожі котельного відділення і ніші кип’ятильника горючих матеріалів вони повинні захищатися від займання металевим листом, накладеним на негорючий або важкогорючий теплоізоляційний матеріал товщиною не менше ніж 5 мм.

Якщо в конструкції огорожі котельного відділення і ніші кип’ятильника застосовується важкогорючий матеріал, допускається виконувати захист металевим листом, накладеним на негорючий теплоізоляційний матеріал товщиною не менше ніж 0,8-1 мм.

Під час побудови або ремонту вагонів в обсязі КВР (КРП, КР-2М) котельне відділення повинно виділятися в замкнутий блок, відокремлений від інших приміщень перегородками з негорючих  або важкогорючих матеріалів, що виключають можливість потрапляння іскор у міжстельовий простір та інші приміщення вагона.

У залежності від типу і конструкції вагона за погодженням із замовником до об'єму котельного відділення допускається включати простір над стелею від фрамуги  кінцевої стіни до фрамуги службового відділення.

Для вагонів з установкою кондиціювання повітря стельового  моноблочного виконання допускається до об'єму котельного приміщення включати весь простір над стелею тамбура, коридора, туалету і службового відділення.

У котельному відділенні вагонів, в конструкції яких використовується тільки електричний опалювальний котел з резервною опалювальною системою на рідинному пальному, повинна обов’язково застосовуватися автономна система пожежогасіння. Тип опалювальної системи, її конструктивне виконання, а також тип системи пожежогасіння обов’язково погоджується із замовником, Головним пасажирським управлінням Укрзалізниці та Управлінням воєнізованої охорони Укрзалізниці.

5.2. Підлога і стіни котельного відділення повинні мати ущільнення з негорючого матеріалу в усіх місцях проходу крізь них трубопроводів.

5.3. Виведення димовитяжних труб котлів, бойлерів, кип’ятильників і плиток назовні вагона має виконуватись через спеціальні протипожежні переділки, які повинні відповідати таким вимогам:

а) у разі виконання ремонтів в обсязі КВР, КР-1, КР-2 переділки димовитяжних труб, що проходять крізь горючі конструкції вагона, повинні відповідати проекту ПКБ ЦВМ-590, а для вагонів побудови колишньої Німецької Демократичної Республіки після 1978 р. - альбомним кресленням заводу-виробника;

б) переділки димовитяжних труб, що проходять крізь негорючі конструкції вагона, повинні мати металевий екран (кожух) замкнутого контуру з ізоляцією з негорючого матеріалу товщиною не менше 8 мм. Зазор між димовитяжною трубою і металевим екраном (кожухом) повинен бути:
для труб діаметром до 90 мм - не менше ніж 8 мм;
для труб діаметром до 120 мм - не менше ніж 12 мм;
для труб діаметром до 260 мм - не менше ніж 25 мм;

в) протипожежні переділки димових труб, встановлені в покрівлі, повинні виключати можливість проникнення крізь них іскор всередину вагона;

г) димовитяжна труба котла водяного опалення з окремим розширювачем на всій протяжності вище водяної оболонки повинна бути укладена в металевий екран з отворами для циркуляції повітря. Відстань між димовою трубою і екраном повинна бути не менше ніж 25 мм;

ґ) димовитяжні труби на всій протяжності всередині вагона повинні бути ізольовані негорючими ізоляційними матеріалами або закриті екранами (кожухами) з повітряними прошарками з розмірами, зазначеними в підпункті «б» пункту 5.3 цих Норм;

д) у разі використання резервної опалювальної системи на рідинному пальному допускається проводити димовитяжну трубу через підлогу вагона згідно з вимогами, зазначеними в підпунктах «б» та «г» пункту 5.3 цих Норм.

Для вагонів, що проходять ремонти в обсязі КВР, КРП, КР-2М, КР-1, конструкції даху навколо переділки, виконані з горючих матеріалів, повинні бути захищені негорючими матеріалами товщиною 10 мм і мати повітряний прошарок шириною 20-25 мм;

е) конструкції протипожежних переділок димових труб котла, кип’ятильника і плитки повинні допускати в умовах експлуатації здійснення контролю за їх технічним станом і правильністю установки на вагоні;

є) для розрахунків розмірів протипожежних переділок димових труб котла, кип’ятильника, плитки необхідно керуватися  такими даними:
температура поверхні димової труби, що омивається димовими газами, - 800 оС;
температура поверхні, що омивається водою, - 100 оС;

ж) температура на поверхні конструкцій з горючих матеріалів, звернутих до тепловипромінювальних поверхонь з температурою 80 оС і вище, не  повинна   перевищувати 60 оС, а на поверхнях з вогнезахищених матеріалів (ОДБСП, ОФП, ОДВП, глибоко  просочена деревина тощо) – 120 оС .

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|