Главная > Законодательство > Нормы пожежної безпеки для пасажирських вагонів

4. Вимоги до матеріалів і конструкцій внутрішнього обладнання

4.1. Для неметалевих матеріалів, що застосовуються у внутрішньому обладнанні пасажирських вагонів, в залежності від їх призначення мають бути визначені показники пожежної небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.044-89, а саме:

група горючості;
індекс поширення полум'я по поверхні;
коефіцієнт димоутворювальної здатності;
токсичність продуктів горіння.

За горючістю матеріали класифікують за такими групами:
важкогорючі;
горючі.
Горючі матеріали поділяють на:
важкозаймисті;
середньої займистості;
легкозаймисті.

У залежності від індексу поширення полум’я матеріали класифікують за такими групами:
не поширюють полум’я по поверхні (індекс дорівнює 0);
повільно поширюють полум’я по поверхні (індекс від 0 до 20 включно);
швидко поширюють полум’я по поверхні (індекс більше 20).

У залежності від коефіцієнта димоутворення матеріали класифікують за такими групами:
з малою димоутворювальною здатністю - коефіцієнт димоутворення до 50 м2/кг включно;
з помірною димоутворювальною здатністю - коефіцієнт димоутворення більше 50 м2/кг до 500 м2/кг включно;
з високою димоутворювальною здатністю - коефіцієнт димоутворення більше 500 м2/кг.

У залежності від показника токсичності та часу експозиції матеріали класифікують за класами небезпеки (таблиця 1).
Таблиця 1

<р align="justify">Класи небезпеки матеріалів за токсичністю продуктів горіння згідно <р align="justify">з ГОСТ 12.1.044-89
Клас небезпеки

НCL50, г?м-3, для часу експозиції, хв.

 

5

15

30

60

Надзвичайно небезпечні

До 25

До 17

До 13

До 10

Високонебезпечні

25 - 70

17 - 50

13 - 40

10 – 30

Помірно небезпечні

70 - 210

50 - 150

40 - 120

30 – 90

Малонебезпечні

Більше 210

Більше 150

Більше 120

Більше 90

Документальне підтвердження вищезазначених показників пожежної небезпеки має бути оформлено сертифікатом відповідності, виданим Державним центром сертифікації МНС України на підставі результатів сертифікаційних випробувань, проведених у акредитованих лабораторіях.
Усі неметалеві матеріали, що призначені для застосування у внутрішньому обладнанні пасажирських вагонів, та системи протипожежного захисту мають бути погоджені з Управлінням воєнізованої охорони Укрзалізниці та Центральною санітарно-епідеміологічною станцією на залізничному транспорті на підставі сертифікатів відповідності та санітарно-гігієнічних висновків.

4.2. Значення коефіцієнта димоутворення та клас небезпеки матеріалів за токсичністю продуктів горіння приймають згідно з ДСТУ 4049.

4.3. Матеріали, що застосовуються у внутрішньому обладнанні під час будування і ремонту пасажирських вагонів, в залежності від їхнього призначення, мають бути:

а) у   разі  побудови   вагонів   або   їх   ремонту    в   обсязі КВР (КРП, КР-2М):
негорючі - для виготовлення стель, повітроводу вентиляційної установки, каркасів диванів, спальних полиць і крісел, підшивки ізоляції даху;
Допускається виготовлення стель з важкогорючих матеріалів за умови застосування негорючого матеріалу для термоізоляції кузова вагона і підшивки ізоляції даху та встановлення пожежних сповіщувачів у кожному службовому та пасажирському приміщеннях вагона;
негорючі або важкогорючі - для термоізоляції кузова, виготовлення футлярів акумуляторних батарей, перегородок, багажних полиць, меблів, рундуків, обшивки стін і дверей, дерев'яних закладних деталей, обрешітки стін, стель і даху, конструкцій підлоги (обрешітка, термоізоляція, настил);
важкогорючі  або горючі важкозаймисті -  для   гідроізоляції,   дифузорів, компенсувальних    вставок    і    звукоізолюючих    елементів    вентустановки, звукоізоляції стель, теплоізоляції труб і баків водопостачання,  труб опалення, кондиціонера,   корпусів   акумуляторів.   При   використанні   акумуляторів з металевим корпусом допускається використання ізоляційних гумових чохлів;
такі, що не поширюють або повільно поширюють полум'я по поверхні, -для облицювання поверхонь стін, перегородок, багажних полиць, рундуків, меблів, покриття підлоги.
Текстильні матеріали (у тому числі з покриттям і просоченням) для виготовлення завісів, штор, оббивки диванів, спальних полиць і крісел мають бути важкозаймистими згідно з ДСТУ 4155.
Конструкція вагона має забезпечувати можливість видалення легкогорючих продуктів (відходів, пилу, змащувальних матеріалів) під час обслуговування і ремонту;

б) у разі ремонту вагонів в обсязі КР-2:

негорючі - для заміни стель, підшивання даху, повітроводу вентиляційної установки. Допускається виготовлення стель з важкогорючих матеріалів за умови застосування негорючого матеріалу для термоізоляції кузова вагона і підшивки ізоляції даху та встановлення пожежних сповіщувачів у кожному службовому та пасажирському приміщеннях вагона;
негорючі або важкогорючі - для заміни рундуків, перегородок, каркасів диванів і спальних полиць, багажних полиць, меблів, обшивання поздовжніх і тамбурних стін, дверей, дерев'яних закладних деталей і обрешітки, стін, стель і даху, термоізоляції кузова, конструкцій підлоги (обрешітка, термоізоляція, настил);
важкогорючі або горючі важкозаймисті - для заміни гідроізоляції, дифузорів, компенсувальних вставок і звукоізолюючих елементів вентустановки, звукоізоляції стель, теплоізоляції труб і баків водопостачання, труб опалення, кондиціонера, корпусів акумуляторів. При використанні акумуляторів з металевим корпусом допускається використання ізоляційних гумових чохлів;
такі, що не поширюють або повільно поширюють полум'я, - для заміни облицювання поверхонь стін, перегородок, багажних полиць, рундуків, меблів, покриття підлоги.
Текстильні матеріали (у тому числі з покриттям і просоченням) для заміни завісів, штор, оббивки диванів, спальних полиць і крісел мають бути важкозаймистими згідно з ДСТУ 4155;

в)     у разі ремонту вагонів в обсязі КР-1:

негорючі - для заміни стель, підшивання даху, повітроводу вентиляційної установки.
Допускається під час заміни стель їх виготовлення з важкогорючих матеріалів за умови застосування негорючого матеріалу для термоізоляції кузова вагона і підшивки ізоляції даху  та встановлення пожежних сповіщувачів у кожному приміщенні вагона;
негорючі або важкогорючі - для заміни перегородок, каркасів диванів і спальних полиць, багажних полиць, меблів, рундуків, обшивання поздовжніх і тамбурних стін, дверей, дерев'яних закладних деталей і обрешітки стін, стель і даху, конструкцій підлоги (обрешітка, термоізоляція, настил);
важкогорючі або горючі важкозаймисті  - для  заміни  гідроізоляції, дифузорів, компенсуючих вставок і звукоізоляційних елементів вентиляційної установки і кондиціонера, звукоізоляції стель, теплоізоляції труб, баків водопостачання  та опалення;
такі, що не поширюють або повільно поширюють полум'я, - для заміни облицювання поверхонь стін, перегородок, багажних полиць, рундуків, меблів, покриття підлоги.
Текстильні матеріали (у тому числі з покриттям і просоченням) для заміни завісів, штор, оббивки диванів, спальних полиць і крісел мають бути важкозаймистими згідно з ДСТУ 4155.
Вимоги пункту 4.3 цих Норм поширюються також на пасажирські салони вагонів електропоїздів, дизель-поїздів та рейкових автобусів.

4.4. Конструкції диванів, полиць і крісел мають бути такими, що не поширюють горіння при випробуваннях згідно з методикою, що наведена в додатку 2.

4.5. Вимоги пункту 4.3 цих Норм не поширюються на дрібні деталі (гачки, втулки, плафони, таблички, декоративні решітки тощо) масою не більше 200 г, а також ущільнювальні та герметизуючі матеріали, розсіювачі світильників, щитки фотосхем.

4.6. Пожежну безпеку вагонів нових моделей оцінюють за результатами натурних вогневих випробувань базової моделі, а в подальшому - при внесенні принципових змін у систему його протипожежного захисту в міру необхідності і на вимогу замовника.
Допускається проведення натурних вогневих випробувань на макеті відсіку вагона за методикою, що наведена у додатку Ж до ДСТУ 4049.

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|