Главная > Законодательство > Нормы пожежної безпеки для пасажирських вагонів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства транспорту
та зв’язку України
30.01.2009 № 103

НОРМИ
пожежної безпеки для пасажирських вагонів

1. Загальні положення

Норми пожежної безпеки для пасажирських вагонів (далі – Норми) визначають необхідний на даному етапі розвитку вагонобудування рівень протипожежного захисту пасажирських вагонів для перевезення пасажирів на залізничному транспорті та спрямовані на зниження ризику травмування пасажирів і матеріальних втрат унаслідок пожеж у вагонах.
Ці Норми поширюються на проектування, побудову нових, виконання: капітально-відновлювального (КВР), капітального з подовженням терміну експлуатації (КРП), капітального другого обсягу з модернізацією (КР-2М), капітального другого обсягу (КР-2), капітального першого обсягу (КР-1), деповського (ДР) ремонтів та експлуатацію на залізничному транспорті України колії 1520 мм всіх типів пасажирських вагонів.
Для вагонів-електростанцій, вагонів-ресторанів, вагонів із буфетом, поштових і багажних вагонів, вагонів-лабораторій і спеціальних вагонів ці Норми повинні бути доповнені окремими спеціальними вимогами з урахуванням специфіки їхнього призначення і погоджені з Укрзалізницею.
Пасажирські вагони, що збудовані до введення в дію цих Норм і не модернізовані (вагони, яким не виконано ремонт в обсязі КВР, КРП або КР-2М), повинні відповідати технічним умовам і конструкторській документації,  за якими вони будувались.
Пожежна безпека пасажирських вагонів забезпечується системами запобігання пожежі і протипожежного захисту, а також виконанням організаційно-технічних заходів на підставі вимог:
Закону України "Про пожежну безпеку";
Закону України "Про залізничний транспорт";
НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні;
НАПБ В.01.010-97/510 Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті (ЦУО-0018);
ДСТУ 4049-2001 „Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Вимоги безпеки”;
ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования";
ГОСТ, ОСТ, ТУ, ДСТУ та інших нормативних документів, що затверджені у встановленому порядку.
Пасажирські вагони та місця проведення робіт (КВР, КРП, КР-2М, КР-1, ДР) повинні бути обладнані знаками безпеки і відповідати вимогам ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности та ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір. В обов’язковому порядку повинні бути позначені місця розміщення переносних вогнегасників, генератора вогнегасного аерозолю чи самоспрацьовуючого вогнегасника в  пульті керування комплексом електрообладнання, насоса підвищувача тиску установки водяного пожежогасіння, аварійних виходів через віконні отвори, а також місця, де забороняється куріння (тамбур котлової сторони вагона, коридори, службове та пасажирські купе, туалети), та місце, де дозволяється куріння (тамбур не котлової сторони вагона).
Імовірність впливу небезпечних факторів пожежі (НФП) на пасажирів для пасажирських вагонів, які експлуатуються,  розрахована за методикою згідно з додатком А, не повинна перевищувати 10-6 .

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|