Главная > Законодательство > Нормы пожежної безпеки для пасажирських вагонів

 

Додаток 3
(рекомендований)

Норми опору ізоляції електрообладнання пасажирських вагонів напругою до 1000 В

1. Ці норми розповсюджуються на електрообладнання пасажирських вагонів напругою до 1000 В.

2. Опір ізоляції кожного окремого ланцюга (за винятком акумуляторної батареї) із підключеними струмоприймачами, виміряний відносно корпусу вагона, повинен бути не менше зазначеного в таблиці 3.1.
З огляду на те, що опір ізоляції (головним чином за рахунок струмоприймачів) залежить від вологості навколишнього повітря, вводиться диференційована норма опору ізоляції.

Таблиця 3.1 - Мінімальна величина опору ізоляції електрообладнання
напругою до 1000 В


п/п

Найменування
ланцюгів

 Нормальні кліматичні умови

Кліматичні умови з підвищеною вологістю

1

 Ланцюги електрообладнання напругою до 110 В

не менше
0,5  МОм

не менше
0,3 МОм

2

 Ланцюги електрообладнання напругою
від 110 до 1000 В

 не менше
1 МОм

 не менше
1 МОм

Примітка: під окремим ланцюгом слід розуміти окремий струмоприймач  або їхній комплекс, що живиться від одного комутуючого апарата або запобіжника.

3. Якщо комплектувальне устаткування, що входить у вимірюваний ланцюг, відповідно до норм на нього (ТУ, ГОСТ, ДСТУ, ОСТ тощо), має опір ізоляції нижче зазначеного в табл. 3.1, то контроль ізоляції здійснюється поелементно, відповідно до  норми ізоляції для даного елемента.
Якщо вузол (агрегат) містить  у  собі декілька подібних елементів, норма на опір ізоляції цього вузла знижується відповідно до кількості включених елементів

        Rіз  = Rіз1 / n,        (3.1 ) 

де      Rіз  - загальний опір ізоляції вузла;

Rіз1 -   нормований опір одного елемента;
n -  кількість елементів, включених паралельно або послідовно.

4. Опір ізоляції акумуляторної батареї повинен бути у нормальних кліматичних умовах не менше 50 кОм,  а в умовах із підвищеною вологістю - не менше 30 кОм.

5. Опір ізоляції ланцюгів сигналізації  рівня води вимірюється до заливання води (у сухому стані).

6. Нормальними кліматичними умовами для вимірів опору ізоляції слід вважати зону, обмежену параметрами, зазначеними в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 - Характеристика зони нормальних кліматичних умов

Температура,
°С

до
10°С

від 10 до 19°С

від 20 до 24°С

від 25 до 29°С

 від 30 до 34°С

 від 35 до 40°С

 Відносна
вологість,  %

85±5%

80±5%

70±10%

50±5%

40±5%

30±5%

 
Для кліматичних умов, що виходять за межі зазначеної зони (в сторону  підвищення вологості), норма опору ізоляції знижується відповідно до табл. .1. При вологості вище 98% опір ізоляції не нормується.

7. Опір ізоляції вимірюється відносно корпусу вагона мегомметром на   напругу 500 В.
8. Вимірювання опору ізоляції провадиться для кожного окремого ланцюга з його струмоприймачами, відключеного від електричної схеми.
Відключення провадиться за допомогою комутуючих апаратів (запобіжників)   даного  ланцюга або шляхом від'єднання одного з полюсів.
При вимірюванні повинні охоплюватися всі ділянки даного ланцюга; для ланцюгів, що мають розриви (наприклад: розетки, ланцюг двигуна, що включається контактором тощо) вимірювання повинні проводитись для кожного з полюсів.

9. У випадку невиконання норми опору ізоляції необхідно виявити і замінити елемент зі зниженим рівнем ізоляції.

10. Допускається не проводити вимірювання опору ізоляції окремих ланцюгів, якщо опір ізоляції для системи в цілому відповідає нормам, зазначеним у таблиці 3.1.

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|