Главная > Законодательство > Нормы пожежної безпеки для пасажирських вагонів

 

 Додаток 2
(рекомендований)

Методика оцінки пожежної небезпеки спальних полиць, диванів і крісел пасажирських вагонів

Суть методу

Цей метод застосовують для оцінювання характеристик горіння зразків конструкцій диванів, полиць і крісел під дією теплового імпульсу нормованої потужності (газетний папір, що горить - метод А та полум’я газового пальника - метод Б).

Метод А

1. Зразки для випробувань

Випробуванням піддають зразки конструкцій диванів, полиць і крісел з розмірами сидіння і спинки не менше 400±5 мм ? 400±5 мм, конструкція яких має відповідати технічній документації. Під час випробувань зразок спинки має бути розміщений вертикально по відношенню до поверхні зразка сидіння, як у реальній конструкції.

2. Проведення випробувань

2.1 В якості джерела запалювання використовують 100±5 г газетного паперу, який перед проведенням випробувань має бути витриманий протягом не менше 3 годин за температури 65±5 оС.
2.2 Один аркуш паперу (розміром приблизно 600 мм ? 420 мм) складається посередині паралельно меншій стороні. Інші аркуші мнуться окремо і вкладаються поміж половинками складеного аркуша. Складений аркуш з відкритої сторони скріплюється за допомогою металевих скріпок. Підготовлене джерело запалювання з газетного паперу має бути у вигляді "подушки" розміром 390±10 мм ? 270±10 мм.
2.3 Таку ж "подушку" до початку випробувань необхідно перевірити на тривалість горіння, для цього її розміщують на неметалевій негорючій основі довжиною 600±10  мм, шириною 500±10  мм та товщиною не менше 5,0 мм. Тривалість горіння "подушки", що запалена з чотирьох кутів має становити не менше 4 хвилин.
2.4 Для випробовувань використовують секундомір не нижче другого класу точності.
2.5 Випробування проводять у приміщенні з припливно-витяжною вентиляцією. Швидкість повітря у приміщенні має бути 0,2±0,1 м/с. "Подушка" з газетного паперу має бути розміщена на поверхні зразка сидіння так, щоб одна з її поздовжніх сторін прилягала до зразка спинки і було забезпечено її пласке розташування. Час підпалення "подушки" з чотирьох кутів вважається початком випробувань.
2.6 У разі відсутності захисної плити під сидінням проводять додаткове випробування. У цьому випадку "подушка" з газетного паперу має бути покладена під зразок сидіння на підлогу.

3. Оцінювання результатів випробувань

3.1 Оцінювання пожежної небезпеки конструкцій диванів, полиць і крісел проводять за результатами випробувань не менше двох зразків. Конструкція вважається такою, що витримала випробування за методом А, якщо через 10 хв. від початку випробувань припиняється її самостійне горіння.
3.2 Не допускається падіння часток зразків або крапель, що горять.
3.3 У випадку припинення самостійного горіння зразків в інтервалі від 9 хв. до 10 хв. від початку випробувань результат встановлюють на підставі проведення випробувань двох додаткових зразків.

Метод Б

1. Зразки для випробувань

1.1 Випробуванням піддають зразки конструкцій диванів, полиць і крісел з розмірами сидіння і спинки не менше 250±5 мм ? 350±5 мм, конструкція яких має відповідати технічній документації.

1.2 Зразки сидіння і спинки випробовуються окремо.

2. Проведення випробувань

2.1. Розміщують газовий пальник згідно з рисунком 2.1 при вертикальному розташуванні зразка і рисунком 2.2 при горизонтальному розташуванні зразка.
2.2. Випробування при горизонтальному розташуванні зразка (рисунок 2) не проводять, якщо сидіння знизу або спинка ззаду має захисні покриття.
2.3 Для проведення випробувань використовують газовий пальник згідно з ДСТУ 4155 та газ пропан, бутан або їх суміш згідно з ДСТУ 4047.
2.4 Перед початком випробувань газовий пальник запалюють і прогрівають не менше ніж 2 хв. Висота полум’я має бути 50±2 мм. Вимірювання висоти полум’я проводять металевою лінійкою, що відповідає ГОСТ 427, за умови вертикального положення пальника.
2.5 Під час випробувань відстань між отвором пальника і поверхнею зразка при його вертикальному або горизонтальному розташуванні має становити 30±1 мм.
2.6 Випробування проводять у витяжній шафі достатніх розмірів, яка захищає від протягів. Швидкість повітря у витяжній шафі під час випробувань має бути 0,2±0,1 м/с.
2.7 Тривалість впливу полум’я становить 180±5 с при вертикальному і 120±5 с - при горизонтальному розташуванні зразків.
2.8 Для випробовувань використовують секундомір не нижче другого класу точності.

3. Оцінювання результатів випробувань

3.1 Оцінювання пожежної небезпеки конструкцій диванів, полиць і крісел проводять за результатами випробувань не менше двох зразків.
3.2 Конструкція вважається такою, що витримала випробування за методом Б, якщо не більше ніж через 60 с після закінчення впливу полум'я пальника припиняється самостійне горіння зразка.
3.3 Не допускається падіння часток зразків або крапель, що горять.
3.4 У випадку припинення самостійного горіння зразка в межах від 50 с до 60 с  після закінчення впливу полум'я пальника, результат встановлюють на підставі проведення випробувань двох додаткових зразків.

Конструкція диванів, полиць і крісел вважається такою, що не поширює горіння, за умови позитивних результатів випробувань за обома методами, тобто  А  і  Б.

Рисунок 2.1 - Розташування пальника при вертикальному розташуванні зразка


Рисунок. 2.2 - Розташування пальника при горизонтальному розташуванні зразка.

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|