Главная > Законодательство > Нормы пожежної безпеки для пасажирських вагонів

10. Вимоги до протипожежних конструкцій

10.1. Під час будівництва і виконання ремонтів в обсязі КВР, КРП, КР-2М і КР-2 у пасажирських вагонах мають бути встановлені протипожежні перегородки між службовим відділенням і пасажирським салоном, а в купейних вагонах - також між купе таким чином, щоб поділити пасажирський салон не менше ніж на три блоки. Міжстелевий простір у вагонах не купейного типу і над боковим коридором вагона купейного типу має бути поділений не менше ніж на три зони протипожежними фрамугами.

10.2. Протипожежні конструкції класифікують за вогнестійкістю. Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості, що визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого випробування до настання одного з граничних станів конструкції:
втрати цілісності (Е);
втрати теплоізолювальної здатності (І).
Вогнестійкість визначають згідно з вимогами ДСТУ Б В.1.1-4, додатком 4 цих Норм, а також стандартами на методи випробувань на вогнестійкість конструкцій конкретних типів.

10.3. Мінімальне значення межі вогнестійкості протипожежних конструкцій має становити для:
перегородки між службовим відділенням і пасажирським салоном - Е 30/І 15;
міжкупейних перегородок і протипожежних фрамуг - Е 20/І 15.
Документальне підтвердження вищезазначених значень межі вогнестійкості має бути оформлено сертифікатом відповідності, виданим Державним центром сертифікації МНС України на підставі результатів сертифікаційних випробувань, проведених в акредитованих лабораторіях.

10.4. Протипожежна перегородка між купе провідників і пасажирським салоном має бути доведена до металевої обшивки кузова по контуру: дах - бокові стіни. Стійки обрешітки бокових стін, що входять до складу перегородки, мають бути виконані з негорючих або важкогорючих матеріалів. Межа вогнестійкості вузлів кріплення перегородки та місця її прилягання до інших конструкцій не повинна бути менше нормованого значення межі вогнестійкості перегородки. Технологічні зазори між щитом перегородки і металом обшивки даху, а також в пазах стійок обрешітки внутрішньої обшивки бокових стін мають бути ущільнені і забезпечувати необхідну межу вогнестійкості перегородки.
Щит протипожежної міжкупейної перегородки має бути доведений до металу підшивки ізоляції даху і облицювання обшивки бокової стіни і підлоги.

10.5. Запакування отворів у місцях проходження крізь протипожежні конструкції труб, вентиляційного каналу, кабельних коробів повинні задовольняти вимогам пункту 10.4 цих Норм

10.6. Петлі дверей повинні бути виготовлені з матеріалів, що мають температуру плавлення не нижче ніж 850 оС.

10.7. Межа вогнестійкості конструкції дверей, що встановлюються в перегородці між купе провідника і пасажирським салоном, має бути не менше ніж нормована межа вогнестійкості перегородки. Ці двері повинні  мати вогнестійкий склоблок. При цьому межа вогнестійкості склоблоку встановлюється тільки за втратою цілісності (Е30).

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|