Главная > Законодательство

Закон України
Про пожежну безпеку

Введення

Стаття 1. Правова основа діяльності в галузі пожежної безпеки

Стаття 2. Забезпечення пожежної безпеки

Стаття 3. Розмежування компетенції в галузі пожежної безпеки

Стаття 4. Обов'язки державних органів щодо забезпечення пожежної безпеки

Стаття 5. Обов'язки підприємств, установ та організацій щодо забезпечення пожежної безпеки

Стаття 6. Обов'язки громадян щодо забезпечення пожежної безпеки

Стаття 7. Державний пожежний нагляд

Стаття 8. Вивчення правил пожежної безпеки

Стаття 9. Погодження нормативних, нормативно-технічних документів

Стаття 10. Дотримання вимог пожежної безпеки при проектуванні, будівництві та реконструкції об'єктів виробничого та іншого призначення

Стаття 11. Ліцензування діяльності щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, сертифікація та контроль продукції на відповідність вимогам пожежної безпеки

Стаття 12. Організація наукових досліджень з проблем пожежної безпеки

Стаття 13. Облік пожеж

Стаття 14. Мета і завдання пожежної охорони

Стаття 15. Види пожежної охорони

Стаття 16. Державна пожежна охорона

Стаття 17. Особовий склад державної пожежної охорони

Стаття 18. Права та обов'язки особового складу державної пожежної охорони

Стаття 19. Прийняття на службу до державної пожежної охорони

Стаття 20. Проходження служби в державній пожежній охороні

Стаття 21. Оплата праці особового складу державної пожежної охорони

Стаття 22. Соціальний захист працівників державної пожежної охорони

Стаття 23. Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми, каліцтва) або захворювання чи інвалідності осіб рядового та начальницького складу державної пожежної охорони

Стаття 23-1. Державне страхування працівників державної пожежної охорони, які за умовами праці беруть безпосередню участь у гасінні пожеж

Стаття 24. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення державної пожежної охорони

Стаття 25. Контроль за діяльністю державної пожежної охорони

Стаття 26. Відомча пожежна охорона

Стаття 27. Місцева пожежна охорона

Стаття 28. Добровільна пожежна охорона

Стаття 29. Оплата праці працівників відомчої і місцевої пожежної охорони та членів добровільних пожежних дружин (команд)

Стаття 30. Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої і місцевої пожежної охорони та членів добровільних пожежних дружин (команд)

Стаття 31. Контроль за діяльністю відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони

Стаття 32. Протипожежні об'єднання громадян

Стаття 33. Участь страхових організацій в забезпеченні пожежної безпеки

Стаття 34. Гасіння пожеж

Стаття 35. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

Стаття 36. Відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства про пожежну безпеку

Стаття 37. Порядок вирішення спорів

Стаття 38. Громадський контроль за додержанням законодавства з питань пожежної безпеки

Стаття 39. Нагляд за додержанням законності в діяльності пожежної охорони

Стаття 40. Представництво

Стаття 41. Міжнародні договори