Главная > Законодательство > Закон України Про пожежну безпеку

Закон України
Про пожежну безпеку

Закон введено в дію з дня опублікування - 29 січня 1994 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
від 17 грудня 1993 року N 3747-XII)

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України
від 5 листопада 1997 року N 618/97-ВР,
від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР,
від 12 вересня 2002 року N 138-IV,
від 15 травня 2003 року N 762-IV,
від 18 вересня 2003 року N 1181-IV,
від 19 січня 2006 року N 3370-IV,
від 3 листопада 2006 року N 328-V,
від 29 листопада 2006 року N 393-V,
від 11 травня 2007 року N 1014-V,
від 16 травня 2007 року N 1026-V,
від 28 грудня 2007 року N 107-VI
(зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
діють по 31 грудня 2008 року,
зміни, внесені пунктом 78 розділу II Закону України
від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
від 3 червня 2008 року N 309-VI,
від 25 грудня 2008 року N 800-VI,
від 15 грудня 2009 року N 1759-VI,
від 13 травня 2010 року N 2185-VI,
від 29 червня 2010 року N 2367-VI,
від 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
від 17 лютого 2011 року N 3038-VI
(зміни, передбачені абзацами шостим - дев'ятим, п'ятнадцятим - сімнадцятим
підпункту 5 пункту 11 розділу V Закону України від 17 лютого 2011 року N 3038-VI,
набрали чинності з 13 червня 2011 року)
(З 20 листопада 2012 рокудо цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 13 квітня 2012 року N 4652-VI)

Додатково див. рішення Конституційного Суду України від 3 червня 1999 року N 5-рп/99, від 6 липня 1999 року N 8-рп/99
(Установлено, що у 2012 році норми і положення статті 22 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2012 рік, згідно із Законом України від 22 грудня 2011 року N 4282-VI)

(У тексті Закону слова "сільська пожежна охорона" в усіх відмінках замінено словами "місцева пожежна охорона" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 12 вересня 2002 року N 138-IV)

(У тексті Закону слова "Міністерство внутрішніх справ України", "Міністр внутрішніх справ України" та "органів державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи", "Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" та "органів виконавчої влади" у відповідних відмінках згідно із Законом України від 18 вересня 2003 року N 1181-IV)

Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|