Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

8) Якщо декларацію не зареєстрували


У разі невідповідності наведеної в декларації інформації вимо- гам законодавства орган пожежного  нагляду не зареєструє  декла- рацію. Протягом наступного робочого дня після її надходження підприємству  (або через адміністратора)  надається  письмова  від- повідь з обґрунтуванням відмови у реєстрації декларації.

Підставою для відмови в реєстрації декларації є:
• відсутність  договору  страхування  цивільної відповідальності перед третіми  особами щодо відшкодування  наслідків  мож- ливої шкоди (для пожежонебезпечних об’єктів),
• зміна  функціонального  призначення   або  перепланування об’єктів та приміщень,
• невідповідність  інформації,   наведеної   у  декларації,  або належність  об’єкта  до категорії  вибухопожежонебезпечного чи з масовим перебуванням людей.
Однак,  така  відмова  у реєстрації  не позбавляє підприємство права подати декларацію повторно після усунення недоліків, зазначених органом державного пожежного  нагляду. Крім того, підприємство  може звернутися  за отриманням дозволу  на початок роботи у загальному  порядку.

9) Що чекає на підприємство, яке працюєбез дозволу органів  державного пожежного нагляду


Згідно зі ст. 164 Кодексу України про адміністративні  правопо- рушення:
Провадження господарської діяльності  без державної  реєстрації як суб’єкта  господарювання  або без одержання  ліцензії  на провад- ження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуван- ню відповідно до закону, чи без одержання дозволу, іншого документа дозвільного  характеру,  якщо  його  одержання   передбачене  зако- ном, — тягне за собою накладення  штрафу від двадцяти  до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією  виго- товленої продукції, знарядь виробництва  і сировини чи без такої.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті,  вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, — тягнуть за собою накладення  штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з кон- фіскацією виготовленої продукції,  знарядь виробництва  і сировини чи без такої.
Надання    суб’єктом    господарювання    дозвільному   органу або адміністратору недостовірної  інформації щодо відповідності матеріально-технічної  бази  вимогам  законодавства  — тягне  за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.