Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

6) Які умови застосування декларації для пожежонебезпечних об’єктів


Новостворені  підприємства,  що належать  до  категорії  поже- жонебезпечних6  об’єктів,  можуть  започатковувати свою діяльність за декларативним принципом  за умови укладання  договорів  доб- ровільного  страхування  відповідальності перед  третіми  особами. Оскільки  законодавством не встановлено  певних  обмежень,  під- приємство може укладати договір на будь-який термін, будь-яку суму відшкодування, та з будь-якою страховою компанією, яка надає такі послуги.  Строк  дії страхового  полісу,  номер та дату його видачі,  а також найменування страхової компанії  треба обов’язково внести до декларації.

7) Як надавати декларацію


Підприємство, яке підпадає під вищеозначені випадки, має заповнити  декларацію  (див. зразок у Додатку 4) та надати або надіслати   рекомендованим   листом   декларацію   адміністратору або дозвільному органу  (органу  державного  пожежного  нагляду). Декларація  повинна бути оформлена  та надана (надіслана) у двох примірниках.
Перший примірник декларації зберігатиметься в органі держпожнагляду, а другий наступного робочого дня має бути пере- даний  підприємству   або  адміністратору,  який,  у свою  чергу,  має повідомити підприємство  протягом робочого дня.
У декларації, яка повертається  до підприємства,  має бути від- мітка про дату і номер реєстрації, що підтверджуватиме відповідність матеріально-технічної бази підприємства вимогам законодавства.