Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

58) Скільки вогнегасників повинно мати підприємство


Найефективнішим первинним засобом гасіння пожежі є вогне- гасник. На кожному поверсi в громадських та адміністративно-побу- тових  будівлях  потрібно  встановити  не менше ніж  два  переносні (порошкові,  водопінні  або  водяні)  вогнегасники  з  масою заряду вогнегасної  речовини 5 кг і більше14.
Додатково належить встановити по одному вуглекислотному вогнегаснику (з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і біль- ше) в розрахунку на таку площу підлоги:
• на 20 м2 — в офісних приміщеннях з персональними комп’ютера- ми, у коморах, електрощитових, вентиляційних камерах та інших технічних приміщеннях;
• на 50 м2 — у приміщеннях архівів, машинних залів, бібліотек, музеїв.

59) Як належить утримувати вогнегасники на підприємстві
Щоб утримувати вогнегасники в стані, придатному для використан- ня та належної  експлуатації15, потрібно укласти договір з пунктом тех- нічного обслуговування вогнегасників  (детальніше див. Додаток 16)
Вогнегасникам  присвоюють  інвентарні  номери. Особа, відпо- відальна  за пожежну  безпеку  на підприємстві,  має вести  журнал обліку  вогнегасників  за встановленою  формою і перевіряти  стан вогнегасників  не рідше ніж раз на місяць.