Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

56) Чи всі підприємства повинні встановлювати пожежну  автоматику


Приміщення, які обов’язково потрібно обладнати установками автоматичного  гасіння пожежі  та пожежної  сигналізації, визначе- но в “Переліку  однотипних  за призначенням  об’єктів,  які підляга- ють  обладнанню  автоматичними  установками  пожежогасіння та пожежної  сигналізації”, а також у відповідних  будівельних  нормах, галузевих  (відомчих) переліках та інших нормативних документах.
Відповідно  до Переліку13,  установками  автоматичної  пожежної сигналізації не обов’язково обладнувати застрахованi  одноповер- ховi об’єкти  торгівлі,  харчування та побутового  обслуговування за умови, що площа протипожежного відсіку в них (незалежно  від сту- пеню вогнестійкості) не перевищує 100 м2.
Керівникові підприємства у наказі або розпорядженні потрібно призначити  відповідальних за  експлуатацію установок  пожежної автоматики,  а також персонал для контролю за роботою пожежної автоматики  (оперативний  персонал  — для  щоденного  контролю, черговий персонал — для цілодобового).

57) Що таке первинні  засоби гасіння пожежі
Первинні засоби гасіння пожежі призначено для того, щоб лік- відовувати  невеликі  займання та пожежі  в початковій  стадії силами персоналу підприємства,  не чекаючи, аж поки прибуде пожеж- на охорона.
До таких засобів  відносять  вогнегасники,  пожежний  інвентар (пожежні  відра,  ящики з піском,  совкові  лопати,  покривала  з не- горючого  полотна  чи повсті  тощо) та пожежний  інструмент  (гаки, ломи, сокири й т. ін.).