Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

55) Якими є вимоги до шляхів евакуації


Двері на шляхах евакуації  мають відчинятися в напрямку вихо- ду з будівель (приміщень). Досередини можуть відчинятися двері тих приміщень, у яких одночасно  перебувають  не більше  ніж 15 осіб, а також двері санвузлів,  балконів, лоджій, площадок зовнішніх ева- куаційних  сходів.  Виняток  становлять  двері,  що ведуть  у повітряну зону незадимлюваної сходової клітки.
Дуже  важливо,  щоб сходові клітки,  внутрішні відкриті  та зов- нішні  сходи,  коридори,   проходи й інші шляхи евакуації  були віль- ними й мали  евакуаційне  освіт- лення, що відповідає  вимогам будівельних  норм і правил  улаш- тування електроустановок.

За нормами, ширина шляхів евакуації  має становити  не мен- ше ніж 1 м, а ширина евакуацій- них виходів (дверей) — не менше як 0,8 м. Висота проходу та висо- та дверей на шляхах евакуації  не може бути меншою за 2 м.