Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

54) Скільки евакуаційних виходів повинно мати приміщення


На кожному поверсі кількаповерхового будинку потрібно улаш- тувати не менше ніж два евакуаційні  виходи — у протилежних кін- цях приміщення.
Лише один евакуаційний  вихід можуть мати такі приміщення:
а) приміщення, в якому одночасно  перебувають  не більше  як
50 осіб, якщо відстань  від найвіддаленішої  точки підлоги  до евакуаційного виходу не перевищує 25 м;
б) приміщення  площею  не більше  ніж  300 м2   на цокольному, підвальному  чи підземному  поверсі,  якщо кількість людей, які постійно перебувають у ньому, не перевищує 5 осіб. Якщо в приміщенні працюють 6–15 людей, то потрібно улаштувати другий вихід через люк розмірами не менше ніж 0,6 х 0,8 м з вертикальними металевими  сходами завширшки  не мен- ше як 0,45 м або через вікно розмірами мінімум 0,75 х 1,5 м з пристосуванням для виходу (вихід через приямок належить обладнати  металевими сходами або скобами);
в) приміщення цокольного, підвального чи підземного  поверху максимальною  площею 300 м2, призначене  для одночасно- го перебування в ньому не більше ніж 5 осіб. Якщо в примі- щенні працюють  6–15 людей, потрібно  передбачити  додат- ковий вихід з поверху (див. пункт “б”).

Виходи з підвалів і цокольних поверхів мають вести безпосеред-
ньо назовні (винятки вказано у відповідних будівельних  нормах).