Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

51) Протипожежний захист


Система протипожежного захисту  потрібна  для того, щоб міні- мізувати наслідки пожежі в разі її виникнення. Така система забезпечує,  зокрема:
• вогнестійкість будівель  і споруд;
• наявність шляхів евакуації та їх відповідність вимогам;
• умови для ефективного гасіння пожежі  (йдеться  про обме- ження  площі  поширення  пожежі,   вчасну  ліквідацію   зай- мання і т. ін.).

52) Що таке вогнезахист
Вогнезахист  — це зниження  пожежної  небезпеки  матеріалів і конструкцій  завдяки  спеціальній  обробці.  Такій обробці  підляга- ють дерев’яні конструкції (за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів і стелажів),  а також килимові покриття в загаль- них приміщеннях на шляхах евакуації  і декорації  та горючі оздоб- лювальні  матеріали. Щоб забезпечити вогнезахист,  можна, напри- клад, просочити матеріали антипіренами12,  покрити їхню поверхню вогнезахисними  фарбами чи лаками, захистити  конструкції спеціа- льними екранами тощо.

53) Які вимоги встановлено до забезпечення евакуації
У  разі  пожежі   керівник  підприємства   несе  відповідальність за  забезпечення евакуації  персоналу  та відвідувачів  ще до того моменту, коли небезпека сягне критичної межі. Тому інспектори перевіряють кількість, розміри та розміщення евакуаційних  шляхів і виходів, напрямок, у якому відчиняються дверi, а також наявність перешкод (порогів, забіжних східців, звужень,  розрізних  майданчи- ків, слизької підлоги,  розсувних  дверей тощо), умови освітленості, забезпечення  незадимлюваності, довжину шляхів евакуації, їх облицювання:  усе те має відповідати протипожежним вимогам будівельних  норм.