Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

46) Як підготувати інструкції про заходи  пожежної безпеки


Кожне  підприємство   мусить  мати  загальну  (загальнооб’єкто- ву) інструкцію  й інструкції  для  всіх  вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць,  цехів,  складів,  майсте- рень, лабораторій тощо). З тими інструкціями потрібно детально ознайомити  всіх працівників під час протипожежних інструктажів, проходження пожежно-технічного мінімуму, виробничого навчання. Інструкції  належить  вивісити на помітних місцях.
Зразки  інструкцій  про заходи  пожежної  безпеки  у службових приміщеннях та на торговельному підприємстві  наведено в Додат- ках 9 і 10. Кожну інструкцію  потрібно  реєструвати  у відповідному журналі (форму журналу див. на с. 38).

47) Хто має проходити навчання правилам пожежної безпеки
Усі працівники  підприємства мають проходити інструктажі  з пи- тань  пожежної  безпеки.  Кожний  протипожежний інструктаж,  крім цільового (перед проведенням тимчасових вогневих робіт), потрібно реєструвати у спеціальному  журналі (форму журналу див. на с. 38).
Порядок, за яким проводять  спеціальне  навчання, інструктажі та перевірку знань працівників підприємства,  керівник визначає у наказі або затверджує у відповідному положенні  (зразок див. у Додатку 12).

48) Які позначення належить встановити на підприємстві
Для всіх будівель,  приміщень виробничого  та складського при- значення і лабораторій належить визначити категорію щодо вибухо- пожежної  та пожежної  небезпеки11, а також клас зони за “Правила- ми будови електроустановок” (ПБЕ).
Категорію та клас зони вказують на вхідних дверях до приміще-
ння, а також на межах зон — усередині приміщень та ззовні. Крім того, усередині будівлі на помітних місцях біля телефонів роз- міщують таблички з вказівкою номеру телефону пожежної  охорони.

Спеціальні знаки мають вказувати, де встановлено вогнегасни- ки. Ті знаки вивішують на помітних місцях на висоті 2,0–2,5  м від рівня підлоги всередині та ззовні приміщення.
Перелік і зображення  знаків пожежної  безпеки  розміщено на сайті:  www.VlasnaSprava.info, у  розділі  “Дозволи   та  погодження”, звідки ви можете їх видрукувати, щоб згодом встановити у відповід- них місцях.