Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

40) Які санкції не має права накладати інспектор


Протягом перевірки об’єкта або підприємства інспектор не має права:
• самостійно  виносити  постанови  про накладання  адміністра- тивних  стягнень  за порушення вимог правил  пожежної  без- пеки, невиконання приписів або постанов посадових осіб органів державного  пожежного  нагляду;
• застосовувати запобіжні  заходи реагування: зокрема, призу- пиняти експлуатацію  приміщень, окремих ділянок тощо, якщо це призведе до зупинення роботи підприємства;
• видавати  дозволи  на початок  роботи  підприємства  та орен- ду приміщень, оскільки ці повноваження покладені виключно на начальників  районних управлінь  та їх заступників  з нагля- дово-профілактичної діяльності.

По кожному об’єкту ведеться  окрема наглядова  справа, в якій зберігаються  документи і матеріали листування  з питань пожежної безпеки,  в тому числі  матеріали  перевірок  та експертиз  протипо- жежного  стану орендованих  будівель  та приміщень, які розміщені на об'єкті, а також  копії  дозволів  на їх оренду та інші, що харак- теризують стан протипожежного захисту об’єкта.
Керівник органу держпожнагляду зобов’язаний  не менше одно- го разу  на рік переглядати  наглядові  справи  на об'єкти,  які були перевірені   протягом  року,  та  робити  письмові  відмітки   щодо  її ведення і якості нагляду.