Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

31) Що робити, якщо інспектор відмовляється показати документи


Припустимо, інспектор відмовляється показати  припис. У тако-
му разі чемно нагадайте йому про те, що за статтею 31 Закону “Про інформацію” громадяни мають право “знати у період збирання інформації,  які відомості  про них і з якою метою збираються,  як, ким і з якою метою вони використовуються”.

Відмову  в  доступі  до  такої  інформації   або  її  приховування можна оскаржити  в суді. Що більше, за порушення норм згадано- го закону  передбачено  накладення  штрафу обсягом від 15 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян, тобто  від 255 до 425 грн.
Якщо інспектор  далі ігнорує ваше прохання, радимо залучити до розмови адвоката і свідків, щоб у разі оскарження в суді надати підтвердження неправомірності  дій інспектора.

32) Як вчинити, якщо інспектор не показує  документів і наполягає на проведенні перевірки
У тому разі, якщо всі можливості мирного врегулювання  кон- флікту  вичерпано,  можна викликати  міліцію.  До приїзду  міліціоне- рів напишіть  заяву  про правопорушення,  яке містить  ознаки  зло- чину (наприклад,  протидія законній господарській діяльності,  неза- конне  проникнення  у приміщення,  перевищення  влади  чи  служ- бових повноважень).
Один примірник  заяви  вручіть  інспекторові,  а інший — пред- ставникам правоохоронних органів.
Ви можете  також  написати  скаргу  на неправомірні  дії  інспе- ктора  й  подати  її  прокуророві,   керівництву   інспектора   та  (або) до суду. Скарга має складатися  з вступу (виклад суті справи), моти- вувальної  частини (перелік норм закону, що їх порушив інспектор), ваших вимог (припинення неправомірних дій) і доказів (покази свідків, копія припису на проведення перевірки без належного обґрунтування  і т. ін.).