Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

25) Чи може інспектор  зобов’язати підприємство укласти  договір  з певною страховою  компанією


Інспектор   не  має  права   зобов’язати  підприємця   укласти договір страхування з певною компанією: це суперечить Конституції України  та Законовi  “Про пожежну  безпеку”.  За законом,  власник є єдиним розпорядником  своїх коштів і сам вибирає підрядника для виконання робіт чи надання послуг.

26) Перевірки, що їх здійснюють органи пожежного нагляду
У Законі України “Про пожежну безпеку” передбачено, що інспектор  з пожежного  нагляду  може перевірити  будь-який  об’єкт у будь-який час за присутності  власника або його представника.

27) Які є види перевірок і як часто їх проводять

Періодичність планового пожежно-технічного обстеження

Група

Види об’єктів

Періодичність планово- го пожежно-технічного обстеження

Перша

• промислові та складські  об’єкти категорії “А” і “Б”за вибухопожежною небезпекою;
• об’єкти категорії “В” з площею понад 500 м2;
• об’єкти, на яких масово перебува- ють люди, та висотні будинки;
• інші об’єкти, визначені наказом керівника територіального органу державного пожежного  нагляду.

Раз на рік

Друга

• об’єкти категорії “В” з площею
менше 500 м2;
• фермерські господарства  та сільськогосподарські підприєм- ства, в яких використовують найманих працівників;
• будівлі підвищеної поверховості;
• підприємства побутового обслуговування.

Раз на три роки

Третя

• державні, відомчі, кооператиівні
житлові  будинки;
• дачні, садівні, гаражні кооперативи;
• інші малі архітектурні форми.

Раз на п’ять років

     
 Перевірки протипожежного стану (пожежно-технічні обстежен- ня) проводять  задля  того,  щоб  контролювати дотримання  вимог пожежної  безпеки.

Перевірки  можуть  бути плановими  і позаплановими (цільови- ми). Плановим  обстеженням  та перевіркам підлягають  усі підпри- ємства, установи та організації. Періодичність таких перевірок зале- жить від того, до якої групи об’єктів належить  підприємство.
Позапланові перевірки  проводять  переважно  для  того,  щоб контролювати виконання приписів органів державного  пожежного нагляду.
Закон вимагає проводити  перевірки за присутності  керівника (власника)  підприємства  або його уповноваженого представника, які повинні бути завчасно повідомлені  про дату перевірки.