Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

22) Якими можуть бути причини відмови видати дозвіл


Причиною відмови видати дозвіл  є порушення правил пожеж- ної безпеки, які здатні призвести  до таких наслідків:
• до виникнення пожежі;
• до створення перешкод гасінню пожежі та евакуації людей. Якщо в ході перевірки протипожежного стану об’єкта (вже після
отримання  дозволу)  виявлено  факти  порушення правил  пожежної безпеки,  що можуть  призвести  до виникнення  пожежі  або пере- шкод при її гасінні та евакуації людей, органом державного пожеж- ного нагляду,  який його видав,  здійснюється  анулювання  дозволу відповідною  постановою.


23) Як оскаржити рішення про відмову видати дозвіл або про його скасування
Власник   (орендар)  може  оскаржити   рішення  про  відмову  у видачі дозволу  або його анулювання до вищестоящого  органу дер- жавного пожежного  нагляду або арбітражного  суду (суду).

24) Чи є законною вимога перерахувати кошти на фінансування місцевих пожежних команд
Вимога  перерахувати   три  відсотки   від  вартості   будівельних робіт на фінансування місцевих пожежних  команд стосується тільки сільської  місцевості. У статті 27 Закону “Про пожежну безпеку” зазначено: “Фінансування та матеріально-технічне забезпечення місцевих пожежних  команд здійснюється  за рахунок коштів місце- вого бюджету, коштів, які відраховуються підприємствами, установа- ми та організаціями,  розташованими  на території району, в розмірі
0,1 відсотка від основних та оборотних коштів і трьох відсотків  кош- тів, що виділяються  на нове будівництво, відрахувань  від платежів з майнових видів страхування на фінансування запобіжних  заходів, а також за рахунок пожертвувань юридичних і фізичних осіб”.

Деякі органи влади у містах видали розпорядження, в яких йдеться про згадані  відрахування.  Однак ті документи  мають реко- мендаційний характер і не є обов’язковими для виконання.