Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

Роздiл 1. УМОВИ ВИДАЧI ТА ДIЇ ДОЗВОЛУ


3) ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ. Кому і за яких обставин потрібно одержати дозвілвід органів пожежного нагляду.
Дозвіл обов’язково мають отримувати підприємства, котрі:
• починають господарську діяльність (усі нові підприємства, що належать до категорії вибухопожежонебезпечних чи до
об’єктів з мас вим перебуванням людей або містяться на території чи всередині таких об’єктів);
• впроваджують нові технології;
• передають у виробництво зразки нових пожежо небезпечних
машин, механізмів, устаткування чи виготовляють пожежонебезпечну продукцію;
• вводять в експлуатацію нові або реконструйовані виробничі,
житлові чи інші об’єкти;
• орендують приміщення, за винятком тих випадків, якi вказанi далі.

4) За яких обставин не потрібно отримувати дозвіл

Дозволу не вимагають, якщо підприємство:
• вводить в експлуатацію нові та реконструйовані об’єкти, що їх приймає державна комісія;
• орендує приміщення, власник якого вже має дозвіл. За за конодавством, у разі “надання на підставі договору оренди чи інших дог ворів у тимчасове користування приміщень таобладнання за умови збере ження виду діяльності і стану цих приміщень та обладнання від орендаря або іншого користувача не вим гається одержання документа дозвільного характеру на їх використання (експлуатацію), крім потенційно не безпечних об’єктів та в разі використання машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”;
• орендує торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо їх розміщено на ринках за схемою, погодженою з органами пожежного нагляду;
• належить до категорії підприємств, на які поширюється декларативний принцип.

5) Хто може розпочати діяльність за декларацією


Декларативний принцип означає, що підприємства не одерють дозволів перед початком своєї діяльності, а лише повідомють дозвільний орган (наразі — орган пожежного нагляду) про що їхня матеріально-технічна база відповідає протипожежним могам.
Декларативний принцип застосовується у випадках:
• якщо новостворені підприємства, зокрема ті, що розташовані в орендованих приміщеннях, не змінюють виду своєї діяльності і стану таких приміщень (крім потенційно небезпечних об’єктів);
• підприємства (об’єкти) не належать до категорії вибухопожежо небезпечних та об’єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об’єктів.