Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

17) Експертиза — платна  чи безоплатна послуга


За законодавством, державна експертиза  протипожежного стану є платною послугою.  Тарифи за таку експертизу  затверджені Постановою КМУ №774 від 31 травня 2006 р.
Загальна   вартість   експертизи   залежатиме  від  площі,  склад- ності, місця розташування об’єкта та терміновості виконання роботи. Наприклад, за оцінку протипожежного стану об’єкта площею 50–100 м2 у 2007 році київські підприємці сплачували  100–300 грн.

18) Які документи  належить подати для отримання дозволу

Для одержання дозволу до органу пожежного  нагляду або адмі- ністраторові  потрібно подати такі документи:
• заяву (див. Додаток 3);
• матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підпри- ємства, об’єкта чи приміщення;
• копію договору про оренду (у разі оренди);
• копію договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно  відшкодувань  наслідків  можливої шкоди.

19) Як довго розглядають документи
Рішення  про  видачу  дозволу  або  про  відмову  у його  видачі орган пожежного нагляду ухвалює протягом п’яти робочих днів від- тоді, як подано документи.

20) Чи потрібно  платити за видачу дозволу
Орган пожежного нагляду або адміністратор  видає дозвіл безоплатно.

21) Коли видається дозвіл
Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил пожежної  безпеки.
У разі виявлення  фактів  порушення правил пожежної  безпеки (крім порушення правил пожежної  безпеки, що може призвести  до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей) дозвіл  видається  за умови подання суб’єктом господарської діяль- ності:
• договору  страхування  цивільної відповідальності перед тре- тіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної  без- пеки;
• плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами виконання.