Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

16) Як здійснюють експертизу протипожежного стану підприємства


Для проведення експертизи (оцінки) протипожежного стану вашого підприємства,  об’єкта  чи приміщення зверніться  до фахів- ця. Оцінку може провести інспектор з державного пожежного нагля- ду9  або юридична особа чи фізична  особа (експерт), яка одержала спеціальну  ліцензію.
Експерт перевіряє, чи відповідають приміщення та технологічні процеси  виробництва   нормам  пожежної   безпеки  і чи  здійснено належні заходи для гарантування безпеки людей та гасіння пожежі в разі її виникнення (докладніше про вимоги щодо пожежної  безпе- ки див. у Розділі  2 цієї брошури). По закінченні цієї роботи експерт, зокрема, визначить:
• чи можна  розмістити  в будівлі  об’єкт,  що потребує  дозволу (з огляду на характеристики  пожежної  небезпеки самого об’єкта,  його  призначення,  ступінь  вогнестійкості, кількість поверхів у будівлі);
• чи підготовано  на підприємстві  належну  організаційну доку- ментацію (детальніше див. Розділ 2), чи встановлено там про- типожежний режим;
• чи  справними   є  системи  пожежної   автоматики   (гасіння пожежі,  сигналізації, димовидалення,  сповіщення  тощо), чи укладені договори на їх технічне обслуговування;
• чи виведено  сигнал  пожежної  сигналізації на пульт  центра- лізованого спостереження  пожежної  охорони (якщо це тех- нічно можливо);
• чи  правильно   улаштовано  місця  для  електроустаткування, виробничого  та інженерного  обладнання,  систем  опалення та вентиляції;
• чи забезпечено  евакуацію та захист людей у разі пожежі;
• чи забезпечено  вогнезахист  дерев’яних конструкцій;
• чи здійснено  заходи  щодо локалізації пожежі  (відокремлен- ня різних приміщень одне від одного будівельними  конст- рукціями певної вогнестійкості, наявність пожежних  відсіків, протипожежних перешкод, протипожежних розривів);
• чи забезпечено  протипожежне водопостачання;
• чи вистачає на об’єкті первинних засобів гасіння пожежі,  чи дотримано правил їх експлуатації.

За результатами експертизи  складають  висновок (див. зразок у Додатку 7), що є підставою для видачі дозволу.  Висновок є чинним протягом трьох місяців з дня проведення експертизи.