Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

14) Як виглядає процедура отримання  дозволу


Порядок, за яким органи державного  пожежного нагляду вида- ють  дозвіл  на початок  роботи  підприємств  та оренду  приміщень, затверджено постановою  Кабінету Міністрів  України за № 150 від
14 лютого  2001 року (нормативний  акт з питань пожежної  безпе- ки — НАПБ Б.07.012-2001; див. Додаток 2).

В усій процедурі можна виокремити три етапи:
1) збирання  інформації,  з’ясування  існуючих вимог пожежної безпеки та підготовка  до експертизи;
2) здiйснення експертизи протипожежного стану об’єкту;
3) подання документів і одержання дозволу.

 

15) Куди звертатися по інформацію про процедуру та експертизу


По  довідкову   інформацію   звертайтеся   до  пожежної   інспекції району, в якому зареєстроване  ваше підприємство,  або в райраду до адміністратора8  дозвільного офісу. З’ясуйте, хто і коли міг би провес- ти  експертизу  (оцінку)  протипожежного стану  вашого  підприємства (приміщення). Візьміть  бланк  заяви на одержання  дозволу  (див. зра- зок заповненої  заяви у Додатку  3). Заздалегідь (перед тим, як орен- дувати вибране приміщення) проконсультуйтеся з фахівцем  з питань пожежної  безпеки — державним службовцем або приватним експер- том — щодо того, як потрібно  обладнати  приміщення і які документи підготувати  до експертизи.