Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

13) Що потрібно  знати підприємцеві, який укладає договір  про оренду


Копія договору  про оренду  — один з документів,  які обов’яз- ково  потрібно  подати  для  одержання  дозволу  у разі  оренди  при- міщень. В Законі України “Про пожежну  безпеку”  (стаття 5) визначено, що власники-орендодавці та орендарі мають забезпечувати пожеж- ну безпеку  однаковою  мірою. Тому, укладаючи  договір  про оренду, важливо  розподілити такі обов’язки  між сторонами.
Скажімо,  орендодавець вже  улаштував  у приміщенні  загаль- ну систему протипожежного захисту (устаткування автоматичної пожежної  сигналізації, гасіння пожежі, димовидалення,  сповіщення про пожежу,  пожежні  кран-комплекти тощо). За вказаних  обставин обов’язки щодо утримання такого обладнання доцільно покласти на орендодавця.
У договорі  визначіть  режим  роботи  орендованих  приміщень, порядок доступу до них у неробочий час у разі пожежі  або за інших надзвичайних обставин, дії охорони. Окремо опишіть, як орен- додавець   надаватиме   орендареві   інформацію   про  будівельні   й технічні характеристики, проектну документацію,  відомості про результати  перевірок   протипожежного  стану  та  інші  документи, що їх вимагають  органи  державного  пожежного нагляду.  Вкажіть також відповідальність сторін за наслідки можливої  пожежі.
Перелічені  питання  можна викласти  й в окремому додатку  до договору.

Типові пункти договору про оренду

Обов’язки орендодавця
Обов’язки орендаря

Забезпечити утримання у працездатному стані
та технічне обслуговування систем протипожежного
захисту (автоматичної пожежної сигналізації, автоматичних установок пожежогасіння, димовидалення, сповіщення про пожежу тощо).

Придбати та встановити
в приміщенні первинні засоби гасіння пожежі,
знаки пожежної  безпеки.

Надавати орендареві (на його вимогу) проектну, технічну документацію на будівлі (зокрема на інженерні мережі), де є орендовані приміщення.

Підготувати  й надавати орендодавцеві (на його вимогу) документацію щодо забезпечення пожежної  безпеки в орендованих приміщеннях.

Забезпечити виведення сигналу від приймально-контрольних приладів установок автоматичної пожежної сигналізації орендованих приміщень на пульт централізованого спостереження пожежної  охорони.

Встановити й підтримувати
в орендованих приміщеннях належний протипожежний
режим, дотримувати встановлених вимог щодо пожежної безпеки.

Інформувати орендаря
про терміни перевірок протипожежного стану, що їх проводять органи державного пожежного  нагляду.

Для попередження пожеж забезпечувати огляд орендованих приміщень перед тим, як їх зачиняти
по закінченні робочого дня.

Відповідальність орендодавця

Відповідальність орендаря

Орендодавець несе відповідальність за невиконання своїх обов’язків (визначених у договорі) щодо забезпечення пожежної  безпеки
та відповідальність за наслідки пожежі, яка виникла з його вини і заподіяла будь-яку шкоду орендареві.

Орендар несе відповідальність за невиконання своїх обов’язків (визначених
у договорі) щодо забезпечення пожежної  безпеки
та відповідальність за наслідки пожежі, яка виникла
з його вини і заподіяла
будь-яку шкоду орендодавцеві.

    
 У договорі варто вказати,  що сторони керуються нормою стат- ті 36 Закону України “Про пожежну безпеку”, у якій зазначено: “Під- приємства, установи, організації та громадяни зобов’язані  відшко- дувати збитки,  завдані  у зв’язку  з порушенням ними протипожеж- них вимог, відповідно до чинного законодавства”.