Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

10) В яких документах сформульовано вимоги щодо пожежної безпеки


Головні вимоги щодо пожежної  безпеки на підприємствах містяться в таких законодавчих  та нормативних актах:
• Закон України “Про пожежну безпеку” (див. Додаток 1);
• “Правила пожежної  безпеки в Україні”;
• “Правила  технічного  утримування  установок  пожежної  авто- матики”;
• “Правила будови електроустановок”;
• “Правила пожежної  безпеки на ринках України”;
• “Типове положення  про спеціальне  навчання, інструктажі  та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях  України”;
• “Перелік  однотипних  за призначенням  об’єктів,  які підляга- ють обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної  сигналізації”;
• ДБН  (Державні  будівельні  норми) В.1.1-7-2002  “Захист  від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва”;
• ДБН  В.2.5.13-98  “Iнженерне  обладнання  будинкiв  i споруд. Пожежна  автоматика  будинків і споруд”;
• ДБН  В.2.2-9-99*  “Будинки  i споруди.  Громадські  будинки  та споруди”.

По довідки та консультації радимо звертатися  також за телефо- нами, вказаними у Додатку 17.
Основні вимоги щодо пожежної безпеки на малих і середніх під- приємствах викладено у Розділі 2 цієї брошури.

11) Чому варто звернутися до експертів, щоб визначити  належні  протипожежні заходи


Непрофесіоналові дуже важко зорієнтуватися у величезній кіль- кості  чинних  нормативних  вимог  у сфері  пожежної   безпеки.  Тож для  того,  щоб визначити,  яких  протипожежних заходів  вам нале- жить  вжити  у конкретному  приміщенні,  варто  проконсультуватися або з приватними  експертами,  або з представниками  державного пожежного  нагляду.