Главная > Як одержати дозвiл вiд органiв державного пожежного нагляду

Вступ


Це видання підготовано Проектом Міжнародної фінансової кор- порації “Ділове середовище та розвиток  підприємництва в Україні” за фінансової підтримки Європейської комісії.
Мета брошури — допомогти підприємцям одержати найпошире- ніший в Україні обов’язковий дозвіл — від органів пожежного нагляду.
Брошура містить  докладну  інформацію  щодо процедури  одер- жання дозволу та основних вимог пожежної  безпеки, які є обов’яз- ковими для всіх підприємств.  У другому оновленому і доповненому виданні детально розглянуто  питання захисту прав підприємців і на- дано рекомендації,  розроблені  за допомогою юристів та експертів з пожежної  безпеки.

Окрему увагу  присвячено новаціям, пов’язаним із  набранням чинності  Законом  “Про  дозвільну   систему  у сфері  господарської діяльності”.  Цей  закон,   що  його  розробив   Державний   комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва за участю Проекту Міжнародної фінансової корпорації “Ділове середовище та розвиток  підприємництва в Україні”, спрощує процедури  одержан- ня дозволів,  зокрема  й від  органів  пожежного нагляду,  а також надає більше прав підприємцям для захисту їхніх інтересів.
Текст брошури доповнено ілюстраціями, схемами, посиланнями на корисні інтернет-ресурси, а також додатками,  що містять норма- тивні документи, шаблони інструкцій, зразки наказів, списки типових порушень вимог пожежної безпеки i т. iн. Електронну версію брошури опубліковано на сайтах: www.VlasnaSprava.info, www.firehelp.org.ua. Фахівці Проекту сподіваються, що це видання допоможе підпри- ємцям сформувати досить чітке уявлення про вимоги законодавст- ва у сфері пожежної  безпеки, заощадити час і кошти на одержання дозволу,  а також успішно обстоювати свої права.