Главная

Як одержати дозвiл
вiд органiв державного пожежного нагляду

Видання друге, оновлене і доповнене

Київ–2007


Брошуру підготовано й видано Проектом Міжнародної фінансової корпорації "Ділове середовище та розвиток підприємництва в Україні".
Погляди, відображені у брошурі, не обов'язково збігаються з думкою Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Європейської комісії (EC) чи Групи Світового банку (WBG).
Це видання не замінює консультації юриста чи фахівця іншого профі­лю. Інформація, викладенауброшурі, призначена для загального користува­ння, і ніяка відповідальність не може бути покладена на Міжнародну фінан­сову корпорацію (IFC), Європейську комісію (EC) чи Групу Світового банку (WBG) за будь-які збитки, витрати, заподіяну шкоду, боргові зобов'язання та (або) будь-які інші можливі наслідки, що виникли через опублікування або використання інформації, вміщеної у цій брошурі.
Усі права захищено. Вся інформація та матеріали, використані для підготовки цієї брошури, є власністю й архівом Міжнародної фінансової корпорації (ІРС).
Відтворення, копіювання та поширення брошури і (або) її частин у будь- якій формі дозволено з обов'язковим посиланням на цю брошуру.

Проект Міжнародної фінансової корпорації "Ділове середовище та розвиток підприємництва в Україні".
тел.: (044) 490-64-00
факс: (044) 490-64-20
www.ifc.org/SME_Ukraine

Змiст


1) Вступ
2) Роздiл 1. УМОВИ ВИДАЧI ТА ДIЇ ДОЗВОЛУ
3) Одержання дозволу. Кому і за яких обставин потрібно одержати дозвіл від органів пожежного нагляду
4) За яких обставин не потрібно отримувати дозвіл
5) Хто може розпочати діяльність за декларацією

6) Які умови застосування декларації для пожежонебезпечних об’єктів
7) Як надавати декларацію

8) Якщо декларацію не зареєстрували
9) Що чекає на підприємство, яке працює без дозволу органів державного пожежного нагляду

10) В яких документах сформульовано вимоги щодо пожежної безпеки
12) Чому варто звернутися до експертів, щоб визначити належні протипожежні заходи

13) Що потрібно знати підприємцеві, який укладає договір про оренду
14) Як виглядає процедура отримання дозволу
15) Куди звертатися по інформацію про процедуру та експертизу

16) Як здійснюють експертизу протипожежного стану підприємства
17) Експертиза — платна чи безоплатна послуга
18) Які документи належить подати для отримання дозволу
19) Як довго розглядають документи
20) Чи потрібно платити за видачу дозволу
21) Коли видається дозвіл

22) Якими можуть бути причини відмови видати дозвіл
23) Як оскаржити рішення про відмову видати дозвіл або про його скасування
24) Чи є законною вимога перерахувати кошти на фінансування місцевих пожежних команд

25) Чи може інспектор зобов’язати підприємство укласти договір з певною страховою компанією
26) Перевірки, що їх здійснюють органи пожежного нагляду
27) Які є види перевірок і як часто їх проводять

28) За яких обставин на підприємстві не проводять перевірки
29) Які документи має показати інспектор перед проведенням перевірки
30) Чи потрібно реєструвати факт перевірки

31) Що робити, якщо інспектор відмовляється показати документи
32) Як вчинити, якщо інспектор не показує документів і наполягає на проведенні перевірки

33) Що інспектор має перевіряти на підприємстві
34) Як належить оформляти результати перевірки
35) Чи можна усунути порушення іншим способом, не вказаним у приписі
36) Які питання потрібно поставити інспекторові, отримавши припис
37) Які санкції можуть бути накладені на підприємство (підприємців) 31
38) Штрафи
39) Запобіжні заходи

40) Які санкції не має права накладати інспектор


Розділ 2. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

41) Основні вимоги
42) Які організаційні заходи з пожежної безпеки є обов’язковими для підприємства
43) Як призначають осіб, відповідальних за пожежну безпеку

44) Які питання пожежної безпеки потрібно задокументувати
45) Які документи з пожежної безпеки належить зберігати на підприємстві
46) Як підготувати інструкції про заходи пожежної безпеки
47) Хто має проходити навчання правилам пожежної безпеки
48) Які позначення належить встановити на підприємстві

49) Якими є вимоги до обладнання місць для куріння
50) Чи можна на підприємстві використовувати побутові електроприлади

51) Протипожежний захист
52) Що таке вогнезахист
53) Які вимоги встановлено до забезпечення евакуації

54) Скільки евакуаційних виходів повинно мати приміщення
55) Якими є вимоги до шляхів евакуації
56) Чи всі підприємства повинні встановлювати пожежну автоматику
57) Що таке первинні засоби гасіння пожежі

58) Скільки вогнегасників повинно мати підприємство
59) Як належить утримувати вогнегасники на підприємстві

60) Де і як розміщують вогнегасники
61) Як переконатися, що придбану продукцію протипожежного призначення сертифіковано й дозволено використовувати


ДОДАТКИ
Додаток 1. Закон України “Про пожежну безпеку” (витяги)
Додаток 2. “Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” (витяг)
Додаток 3. Зразок заповненої заяви про видачу дозволу
Додаток 4. Зразок заповненої декларації відповідності об’єкта (об’єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Додаток 5. Постанова про анулювання дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
Додаток 6. Затверджена форма дозволу
Додаток 7. Експертний висновок щодо протипожежного стану об’єкта
Додаток 8. Зразок наказу про призначення відповідальних за пожежну безпеку
Додаток 9. Зразок інструкції про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях (офісі)
Додаток 10. Зразок інструкції про заходи пожежної безпеки для підприємства торгівлі (магазину)
Додаток 11. План евакуації
Додаток 12. Наказ про порядок, за яким працівники підприємства проходять інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки
Додаток 13. Тарифи та заява на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства
Додаток 14. Характерні порушення вимог щодо пожежної безпеки
Додаток 15. Основні протипожежнi вимоги щодо малих архітектурних форм
Додаток 16. Правила експлуатації вогнегасників
Додаток 17. Телефони для довідок і звернень

Информация взята с сайта www.ifc.org/SME_Ukraine