Главная > Документация

«Про порядок, за яким працівники підприємства проходять інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки»


На виконання вимог статті 8 Закону України “Про пожежну безпеку”, “Правил пожежної безпеки в Україні” та наказу МВС України від 29.09.2003 р. №368 “Про затвердження Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України”, з метою підвищення загальних пожежнотехнічних знань працівників, навчання їх правил пожежної безпеки з огляду на пожежонебезпечні особливості виробництва, глибше ознайомлення з протипожежними заходами та діями в разі виникнення пожежі, вироблення навичок використання наявних засобів гасіння пожежі,

НАКАЗУЮ:
1. Усім інженерно-технічним працівникам, робітникам та службовцям проходити протипожежні інструктажі. Організацію проведення інструктажів і перевірки знань залишаю за собою.

2. З усіма працівниками, щойно прийнятими на роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, що прибули на підприємство у відрядження, на виробничу практику (навчання) і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі, до початку виконання їхніх обов’язків проводити вступний протипожежний інструктаж. Проведення вступного протипожежного інструктажу залишаю за собою.

3. До початку виробничої діяльності безпосередньо на робочому місці проводити первинний протипожежний інструктаж.

Первинний протипожежний інструктаж мають проходити:
· усі щойно прийняті на роботу (постійну чи тимчасову);
· працівники, переведені з інших структурних підрозділів підприємства;
· особи, що прибули на підприємство у відрядження і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі;
· учні (студенти) під час виробничої практики (навчання).

4. Не менше ніж раз на рік на робочому місці з усіма працівниками проводити повторний протипожежний інструктаж.

5. Позаплановий протипожежний інструктаж з працівниками проводити в разі виникнення таких обставин:

· набули чинності нові або доопрацьовані нормативні акти з питань пожежної безпеки (норми, правила, інструкції, положення тощо);
· підприємство змінює технологічний процес, застосовує нове або замінює чи модернізує наявне пожежонебезпечне устаткування;
· таку вимогу висунули державні інспектори з пожежного нагляду, якщо вони дійшли висновку, що працівники підприємства погано засвоїли правила пожежної безпеки на робочому місці, не знають, як діяти у разі пожежі й користуватися первинними засобами гасіння пожежі.

6. Безпосередньо перед тим, як  працівники виконуватимуть разові (тимчасові) пожежонебезпечні роботи (зварювальні, для нагрівання та інші), а також під час ліквідації аварії, стихійного лиха проводити з працівниками цільовий протипожежний інструктаж.

7. Первинний, повторний та позаплановий інструктажі завершувати перевіркою знань. Перевірку має здійснювати особа, яка проводила інструктаж.

8. Про проведення протипожежних інструктажів усіх видів, крім цільового, у спеціальних журналах робити записи (окремо від записів про інструктажі з питань охорони праці) з підписами осіб, які пройшли інструктаж, і тих осіб, котрі його проводили.

9. Не допускати до роботи осіб, які не пройшли протипожежні інструктажі або виявили незадовільні знання.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.